Afvalenergiecentrale ISVAG in Wilrijk

Vlaanderen en Antwerpen zijn wereldtop op het vlak van recyclage en afvalverwerking. Daar mogen we heel fier op zijn. Maar daar mogen we ook niet op berusten.

We produceren allemaal nog steeds veel tonnen restafval waar niets met gebeurt. Nochtans kan één afvalzak 36 uur energie creëren voor één gezin.

De nieuwe afvalenergiecentrale van ISVAG in Wilrijk zal hier voor zorgen. Op termijn zullen 35.000 gezinnen van elektriciteit worden voorzien en 40.000 gezinnen van warmte.

De ambitie van ISVAG en van de stad is om in te zetten op een stadsbreed warmtenet, aangestuurd door plaatselijke afvalverwerking. Er is in onze stad en haven genoeg restwarmte aanwezig om heel Antwerpen te verwarmen. Dit is dus een slim, duurzaam, doordacht en rendabel project. En zo zie ik ze graag.

In afwachting van de bouw van de omvangrijke nieuwe installatie, zijn er ook concrete plannen om al een miniwarmtenet aan te leggen voor het bedrijventerrein Terbekehof. Dat bespaart bij de aangeleverde bedrijven jaarlijks ruim 1 miljoen m³ aardgas.

ISVAG zal de lokale bedrijven restwarmte leveren om te gebruiken tijdens hun productieprocessen, voor de verwarming van hun gebouwen en voor het opwarmen van hun sanitair water. Dat bevordert ook de efficiëntie: één toevoer is beter dan een verspreid aantal gasketels.

Deze innovatie is niet alleen een win voor hen, maar ook voor ons milieu. Economie en ecologie gaan hier hand in hand.

Deze nieuwe installatie van ISVAG en de geplande realisatie van warmtetransport bieden grote opportuniteiten om deze buurt van duurzame warmte te voorzien én om belangrijke stappen te zetten richting onze stedelijke klimaatdoelstellingen.

Graag bedank ik alle partners in dit verhaal: ISVAG, het Vlaamse energieagentschap de koepel warmte@vlaanderen met daarin Eandis en Infrax, EnergyVille, CORE en POM.