Reactie staking kinderopvangsector 10/10/2017

Dinsdag 10 oktober 2017. De vakbond ACOD heeft opgeroepen tot een algemene staking in de openbare sector tegen het beleid van de regering. Ik betreur ten zeerste dat deze vakbond zo opnieuw lichtzinnig en onbezonnen veel ouders in de kou laat staan. Lichtzinnig, want de collectieve arbeidsovereenkomst (CAO) bij de stad Antwerpen en AG KOP staat opnieuw niet ter discussie.

Onze werknemers zijn ambtenaren en vallen dus niet onder het paritair comité 331, zoals de andere werknemers binnen de vergunde kinderopvang. Bovendien is deze stedelijke CAO veel gunstiger dan die van de zorgsector, zowel op vlak van aantal wettelijke verlofdagen, vormen van thematische verloven, onbetaald verlof als extralegale voordelen zoals maaltijdcheques en hospitalisatieverzekering.

De diensten die wij als stad aanbieden aan onze burgers moeten een meerwaarde zijn voor onze inwoners en moeten uitgaan van kwaliteit en klantvriendelijkheid. Voor mij wil dit concreet zeggen dat een kinderopvang maximaal geopend moet zijn tijdens de werkweek en kwalitatieve opvang moet aanbieden.

Vanuit de stedelijke kinderopvang werd sterk ingezet op de responsabilisering van de werknemers. Er is informatie verstrekt via de coördinatoren en verantwoordelijken over waarom de manifestatie plaatsvindt en waarom dit niet van toepassing is op de stedelijke personeelsleden. Daarnaast hebben we verschillende maatregelen genomen om de nodige flexibiliteit te geven aan werknemers die komen werken.

We bouwden verschillende stimulansen in om te zorgen dat toch meer werknemers aan het werk gaan. Zo zorgen we dat zoveel mogelijk ouders toch kunnen rekenen op hun opvangplaats. We zien dat deze maatregelen werken. Bij een vorige actie was 19,75% van de beschikbare plaatsen open, nu is dit 33,72%. Hoewel er zichtbaar verbeteringen zijn, kan het nog steeds beter.

We weten dat de impact van deelname enorm is voor ouders die rekenen op onze stedelijke kinderopvang. Daarom vragen we onze personeelsleden om duidelijk aan te geven waarom men toch kiest om aan de manifestatie deel te nemen. Er zijn tijdens deze bestuursperiode reeds tal van maatregelen genomen om de werkdruk in de Antwerpse stedelijke opvang te verminderen en de kwaliteit nog te verbeteren.

Ik blijf overtuigd dat de aangekondigde reactie-dag niet van toepassing is op onze diensten en vind het onaanvaardbaar dat 1.018 opvangplaatsen gesloten blijven. Dat betekent dat een 1.221 kinderen en hun ouders vandaag in de kou blijven staan.