Lancering Samen Klimaatactief

Vandaag vond de officiële lancering van het platform Samen Klimaatactief plaats. De stad Antwerpen wil de CO2-uitstoot drastisch verminderen, ook binnen kantoren, lichte industrie en winkels. Daar moet het nieuwe platform mee voor zorgen.

Vorige maand ondertekenden we een nieuw Burgemeesterconvenant. Dit keer is het streefdoel 40% minder CO2-uitstoot tegen 2030. In dit kader ontwikkelt Antwerpen een nieuw klimaatplan 2021-2030, want in 2050 wil ik in Antwerpen wakker worden in een klimaatneutrale stad.

De kernpunten van dit klimaatplan zijn drieledig:

  • Minder C02-uitstoot door de stad, de bedrijven en de burgers.
  • Het gebruik van hernieuwbare energiebronnen.
  • Klimaatbestendige maatregelen.

Ook bedrijven spelen een grote rol in dit klimaatplan. Hun impact is groot en zij kunnen op hun beurt profiteren van het zuiniger omspringen met energie en het gebruik van duurzame energiebronnen bij hun bedrijfsvoering.

Recente metingen van de CO2-uitstoot in Antwerpen toonden goed en minder goed nieuws. Bij onze inwoners is er een duidelijke daling zichtbaar. Maar in de tertiaire sector en de lichte industrie is er nog extra werk aan de winkel.

Er bestond echter voor deze industrieën geen instrument zoals het EcoHuis voor inwoners. Deze bedrijven misten begeleiding bij het zetten van energiezuinige stappen. Daarom zocht de stad een oplossing.

Stadslab2050 voerde samen met verschillende bedrijven en organisaties een onderzoek. Een deel van het antwoord op onze duurzame vraag bleek slim en makkelijk tegelijk: een helpdesk voor energiezorg. Het onderzoek won trouwens – terecht – de Belfius Prijs van ‘Slimste stad van België’.

Samen Klimaatactief ondersteunt ondernemingen en organisaties bij het nemen van energie-efficiëntiemaatregelen en bij het kiezen voor hernieuwbare energie. De website biedt tips en informatie om energiebesparend aan het werk te gaan.

Ondertussen zien we van alle kanten veel interesse in het platform. Dat doet mij enorm veel deugd. Het is geweldig om te zien hoe bestaande en nieuwe partners het project omarmen.

We hebben beslist om de Antwerpse oplossing vrij te geven voor alle andere lokale besturen. Want bij een project als dit mag er geen concurrentie zijn. De klimaatuitdagingen oplossen doe je niet alleen. Dit is iets waar we samen aan moeten werken. Samen in moeten investeren. Iets dat samen moet gebeuren. Samen met de overheid, de burgers en de ondernemingen!

https://www.samenklimaatactief.be/