Integrale aanpak mobiliteit en verkeersveiligheid

Om de mobiliteit en verkeersveiligheid in onze stad klaar te maken voor de uitdagingen van de 21ste eeuw, lanceren we een omvattend plan met verschillende invalshoeken. ‘Vrij en Slim, veilig naar en door Antwerpen’ telt tien maatregelen.

Burgemeester Bart De Wever, collegaschepen voor Mobiliteit Koen Kennis en ik stelden vandaag het nieuwe actieplan voor. Het omvat onder meer venstertijden voor vrachtwagens in zone 30, vaste vrachtwagenroutes doorheen de stad en het testen van vierkant groen op bepaalde kruispunten.

Chauffeurs van morgen
Mijn focus ligt op onze jongeren, want zij zijn onze toekomst. Zij zijn het die de ‘chauffeurs’ van morgen zijn; en dat bedoel ik in de brede zin. Zij zullen zich morgen zelfstandig in het verkeer bewegen, zowel te voet, met de fiets als met de wagen.

Opportuniteiten
In het jeugdwerk leren onze jongeren verschillende waarden, normen en competenties  die ook voor hun verdere toekomst zeer belangrijk zijn. Ik spreek dan bijvoorbeeld over het leren omgaan met elkaar, initiatief nemen, organiseren, leiderschap enzoverder.

Maar ik zie binnen het jeugdwerk ook andere opportuniteiten. Zo stimuleren we onze partners binnen ons stedelijk jeugdwerk bijvoorbeeld om aandacht te hebben voor het klimaat en het milieu en moedigen we hen aan om deel te nemen aan acties om zwerfvuil tegen te gaan.

Sensibilisering
Daarnaast zien we het stedelijk jeugdwerk ook als een draaischijf voor sensibilisering rond mobiliteit en verkeersveiligheid. Want zij bereiken nu al onze toekomstige ‘chauffeurs’. Zij werken nu met onze jongeren die zich morgen zelfstandig doorheen ons verkeersnetwerk gaan bewegen.

Realistische training
We willen onze krachten bundelen en zorgen dat onze toekomstige ‘chauffeurs’ in de brede zin – dus zowel voetgangers, fietsers, bestuurders van scooters of brommers als automobilisten – klaar worden gemaakt om aan het verkeer deel te nemen. Hierbij vinden we het belangrijk dat deze trainingen zo realistisch mogelijk zijn en dus plaats vinden in Antwerpen; in het verkeer.

We lanceren vanuit de stad een oproep waarop professionele organisaties kunnen intekenen die willen voorzien in een omvattend praktijkgericht aanbod rond mobiliteit en verkeersveiligheid voor jongeren tussen 12 en 25 jaar.

Het aanbod moet zich richten op 3 pijlers: 

  1. Een algemeen sensibiliserend luik.
  2. Een luik gericht op fietsers (hierbij is het de bedoeling om concreet in de stad te oefenen en moeilijke situaties te leren inschatten).
  3. Een luik gericht op automobilisten (hierbij is het de bedoeling te sensibiliseren en rekening te houden met zwakkere weggebruikers.

Respect voor elkaar en voor de weg
De bedoeling is dat dit aanbod ontwikkeld en aangereikt wordt door een professionele speler met ervaring rond het thema. Het gaat dus echt om een praktijkgerichte training. Met andere woorden: het klaarstomen van onze Antwerpse jongeren om met respect voor elkaar en voor de verkeersregels de baan op te gaan, met aandacht voor ‘defensief rijden’, zowel voor fietsers als voor jonge automobilisten.

Nieuwe verkeerstuin
Vervolgens kan het stedelijk jeugdwerk – zowel onze vrijwillige als professionele partners zoals Kras, JES, Formaat, Scouts- en Chirogroepen en zelfs sportclubs – op dit aanbod intekenen. Daarnaast onderzoeken we de piste om een nieuwe verkeerstuin aan te leggen op de site ‘Spoor Oost’.

De toekomst van het verkeer
Ik wil onze jongeren van vandaag klaar maken als bestuurder van morgen. Want zij zijn de toekomst en zullen zelfstandig gaan deelnemen aan het verkeer. Als stad willen wij hen ondersteunen om veilig en met respect voor anderen en voor de verkeersregels door de stad te wandelen, te fietsen of te rijden.