Eerstesteenlegging Het Lieverdje in Hoboken

Al sinds 2002 vangt Het Lieverdje kindjes op in Antwerpen. Momenteel nog steeds enkel in Borgerhout en Deurne, maar binnenkort komt daar een nieuwe en indrukwekkende locatie bij in Hoboken. Da’s fantastisch nieuws!

De teller van de twee huidige kinderdagverblijven in Borgerhout en Deurne staat vandaag op ruim 4.500 opgevangen kindjes. Ik ben Het Lieverdje dan ook héél dankbaar. Want het is niet alleen een sterke en enthousiaste partner inzake de Antwerpse kinderopvang, het is ook een partner waar ik altijd heel graag met samenwerk.

OKiDO
Op de nieuwe locatie in Hoboken zal Het Lieverdje plaats bieden aan 108 kindjes. Net als de andere twee wordt het een OKiDO, een plek met ook occasionele kinderopvang.

OKiDO’s zijn een maatregel om armoede en werkloosheid te voorkomen. Ze zijn ideaal voor ouders die dringend en tijdelijk kinderopvang nodig hebben, bijvoorbeeld omdat ze een sollicitatiegesprek hebben of omdat ze een opleiding volgen. Zo heeft iedereen kans op een arbeidsmarktgericht traject. Want een inkomen uit arbeid blijft het beste antwoord om weg te blijven uit armoede.

Laagdrempelig en kwalitatief
Het Lieverdje heeft altijd een engagement getoond in het aanbieden van laagdrempelige en kwalitatieve kinderopvang. Zo werkt Het Lieverdje al jaren nauw samen met inburgering en vangen zij veel kindjes op van inburgeraars die een traject of cursus volgen.

Daarnaast zijn de OKiDO’s van Het Lieverdje ook tewerkstellingsprojecten. Laaggeschoolde medewerkers die bezig zijn met hun opleiding kinderopvang kunnen er werk en studie combineren. Dat helpt om later sneller werk te vinden binnen de sector. Het Lieverdje heeft op deze manier al 40 medewerkers aan een diploma geholpen, een indrukwekkend cijfer!

Duwtje in de rug
De stad Antwerpen steunt de bouw van dit nieuwe kinderdagverblijf op twee manieren.

Via de infrastructuurtoelage kan je tot de helft van de bouwkosten terugkrijgen. Voor Het Lieverdje komt dat neer op ruim 1,1 miljoen euro. Ook krijgt Het Lieverdje steun via de presubsidiëring. Deze toelage zorgt dat kinderopvang financieel toegankelijker wordt. De stad creëert op die manier extra inkomensgerelateerde opvang. In totaal telt Het Lieverdje zo 63 plaatsen.

Barcelona-norm
Kinderopvang is van enorm belang voor een grootstad als Antwerpen. Ik ben zeer blij dat we in augustus de Barcelona-norm hebben behaald, of 33 opvangplaatsen per 100 kinderen tussen de 0 en 3 jaar. En we deden dat veel sneller dan ooit verwacht.

De Barcelona-norm is een belangrijke mijlpaal voor Antwerpen in onze weg richting voldoende opvang voor elke kind dat er nood aan heeft. Een belangrijke mijlpaal, maar niet het eindpunt. Ik blijf dus investeren in bijkomende kwalitatieve, betaalbare en toegankelijke kinderopvang.

Bedankt, bedankt, bedankt
Ten slotte wil ik iedereen die heeft meegewerkt aan dit fantastische project bedanken. In het bijzonder Bruno Smis, de zakelijk directeur van Het Lieverdje, en mijn collegaschepen Rob Van de Velde voor zijn gedrevenheid bij het ontwikkelen van deze mooie site.

Maar ook bedankt aan alle medewerkers en iedereen die tijdens het traject meehelpt. Zonder jullie staat er in Hoboken binnen enkele maanden geen nieuwe fantastisch kinderdagverblijf. Bedankt.