Toelichting beleidsplannen 2018

Samen met de begrotingsopmaak voor 2018, worden ook de grote lijnen van het beleid opgesteld. Voor mijn domeinen Jeugd, Kinderopvang, Leefmilieu en Dierenwelzijn valt dat moeilijk samen te vatten in enkele zinnen. Toch geef ik hier graag een beperkt overzicht van enkele voor mij belangrijke thema’s binnen elk domein.

Leefmilieu

Kinderopvang

Jeugd_2

Dierenwelzijn