Software LEZ krijgt EPSA-eretitel

Informatie Vlaanderen, het Vlaams Departement Omgeving en de stad Antwerpen ontvingen bij de prijsuitreiking van de European Public Sector Award (EPSA) 2017 een ‘Best Practice Certificate’. Ze worden daarmee beloond voor het systeem achter het beheer en de handhaving van de lage-emissiezone.

De EPSA Awards worden tweejaarlijks uitgereikt door het Europees Instituut voor Overheidsbedrijven EIPA (European Institute of Public Administration). De prijs beloont de meest innovatieve Europese projecten die een oplossing bieden voor complexe uitdagingen.

Best Practice Certificate
Er waren 150 ingediende projecten uit 30 verschillende Europese landen. 34 projecten uit 18 landen kregen het ‘Best Practice Certificate’. Het Antwerpse project was ook één van de vier genomineerden voor de eerste prijs in de categorie ‘regionale projecten’. Die prijs ging naar het project ‘Open Heart’ van de Ombudsdienst voor Kinderen en Jeugd in Salzburg (Oostenrijk) voor integratie van niet-begeleide minderjarige vluchtelingen.

Vernieuwende software
De stad Antwerpen voerde in februari 2017 de lage-emissiezone in om de luchtkwaliteit te verbeteren. Alle voertuigen die deze zone inrijden, moeten voldoen aan de toelatingsvoorwaarden.

Voertuigeigenaars kunnen nagaan of hun voertuig toegang heeft en een tijdelijke toelating of Vlaamse vrijstelling aanvragen. Voertuigen die aan de voorwaarden voldoen, kunnen automatisch binnen. Slimme camera’s met nummerplaatherkenning controleren elk voertuig dat de zone binnenrijdt. Voor het geheel werd een vooruitstrevende software-oplossing uitgewerkt die herbruikbaar is voor andere steden en gemeenten.

Uitwisselen informatie
Naast de slimme camera’s is er innovatief gebruikgemaakt van het delen van informatie uit verschillende databanken met authentieke gegevens (zoals de databank van DIV, Rijksregister en Kruispuntbank Ondernemingen, de Vlaamse LEZ-databank en de Nederlandse voertuigendatabank). Het systeem is zo ontwikkeld dat per stap in het proces enkel de broodnodige informatie gedeeld wordt tussen de partners, waardoor de privacy van de burgers gewaarborgd blijft.

Samenwerking
Het systeem kwam tot stand door een intensieve samenwerking tussen de stad Antwerpen en Digipolis (de IT-partner van de stad), Informatie Vlaanderen, departement Omgeving van de Vlaamse overheid en de federale databanken.

De complexiteit van het project lag in de grote datastroom en de nood aan een vlekkeloze samenwerking tussen de verschillende bestuursniveaus. Bovendien was het erg belangrijk om de privacy van de gegevens te kunnen garanderen.

Het LEZ-project is ook genomineerd voor de jaarlijkse Agoria eGov Award. De bekendmaking daarvan vindt plaats op 7 december.