Ook buitenlandse overtreders LEZ binnenkort automatisch beboet

De stad Antwerpen wil niet alleen Franse en Nederlandse, maar alle Europese overtreders van de lage-emissiezone (LEZ) kunnen opsporen en beboeten. Het schepencollege keurde het bestek en de procedure goed om een incassobureau aan te duiden dat hiervoor zal instaan.

De stad Antwerpen voerde op 1 februari 2017 een LEZ in. De meest vervuilende voertuigen mogen het stadscentrum niet meer in. Voertuigen mogen de LEZ enkel in als ze aan de milieuvoorwaarden voldoen. Het toezicht op de naleving van de toegangsvoorwaarden gebeurt met een netwerk van ANPR-camera’s en aanvullende controles op straat.

Binnenlandse overtreders
Om overtreders te beboeten, moet de stad beschikken over hun naam- en adresgegevens. Voor Belgische voertuigen is er een Vlaamse LEZ-databank. Voertuigen die aan de algemene LEZ-voorwaarden voldoen, krijgen automatisch toegang tot elke Vlaamse LEZ. Zij die niet voldoen, kunnen gemakkelijk geïdentificeerd en beboet worden.

Overtreders uit het buitenland
Voor buitenlandse voertuigen is de situatie anders. Voor Nederlandse en Franse overtreders heeft België bilaterale verdragen met Nederland en Frankrijk om naam- en adresgegevens van overtreders uit te wisselen. Of deze verdragen van toepassing zijn op de handhaving van lage-emissiezones, was lange tijd een discussie tussen de Vlaamse en federale overheid. Recent besliste de federale overheid om mee te gaan in de visie van de Vlaamse overheid, zodat binnenkort de eerste boetes naar Nederlandse en Franse LEZ-overtreders vertrekken.

Gespecialiseerd bureau voor inningen
De stad schrijft nu een Europese offertevraag uit, waarna een gespecialiseerd bureau wordt aangesteld voor het innen van boetes uit andere landen.

Want hoewel slechts een 2,54% van de voertuigbewegingen binnen de LEZ gebeuren door voertuigen met een ander buitenlands kenteken dan Nederlands of Frans, wil dat niet zeggen dat zij overtredingen kunnen begaan zonder gevolgen. Uiteraard gaat mijn voorkeur naar een scenario waarin iedereen in regel is. Op die manier boeken we het snelst de meeste gezondheidswinsten. Maar als er toch mensen een overtreding begaan, wil ik dat iedereen op gelijke voet beboet kan worden. Onze gezondheid ligt me te nauw aan het hart om daar van af te wijken!

Stad dringt aan op uitwisseling in hele EU
Tegelijk lobbyt de stad op Europees niveau voor een wijziging van richtlijnen die de uitwisseling van persoonsgegevens tussen lidstaten regelen. Ze doet dit samen met andere buitenlandse steden met een LEZ. Het doel is om het verkrijgen van gegevens van buitenlandse overtreders structureel en over heel Europa te regelen.