Stad investeert €10 miljoen in jeugdwerk

De stad Antwerpen sluit een betoelagingsovereenkomst af met 27 jeugdpartners, die de stad zullen bijstaan in het realiseren van haar beleidsdoelstellingen.

Kinderen en jongeren zijn vandaag sterk aanwezig in het straatbeeld, op pleintjes, in het maatschappelijk leven en in het verenigingsleven. Als stad stimuleren we dat alle kinderen en jongeren zich in hun vrije tijd kunnen ontspannen en ontplooien. Hiervoor doet de stad beroep op partners.

Als stad sluiten we partnerschappen af met diverse professionele jeugdorganisaties voor een zinvol en kwalitatief vrijetijdsaanbod. Jeugdorganisaties bieden kinderen en jongeren competentiegerichte vaardigheden, verantwoordelijkheden en een netwerk aan. Samen scheppen we voorwaarden zodat kinderen en jongeren zich nog beter kunnen ontplooien. Daarnaast hebben we ook aandacht voor kinderen en jongeren met wie het minder gaat.

Tweejaarlijks worden er nieuwe overeenkomsten afgesloten met de partners. Hierin staan o.a. de taken, activiteiten en resultaten die de stad verwacht. Ook de doelgroep wordt duidelijk afgebakend. In de verdere concretisering van deze overeenkomsten in actieplannen worden ook de nieuwe beleidsprioriteiten in de praktijk gebracht.

In het verleden werd er specifiek gevraagd om te werken rond vrijwilligers, competentieversterking, taal en milieu. De nieuwe bijkomende prioriteiten voor de periode 2018-2019 zijn positieve beeldvorming en verkeersveiligheid.

De 27 professionele jeugdpartners die in de periode 2018-2019 zullen meewerken aan de realisatie van de stedelijke doelstellingen krijgen hiervoor tezamen een toelage van 9,6 miljoen euro en hebben een uiteenlopende werking en doelpubliek. Dit gaat van jeugdcentra, stadswerkers die professionele ondersteuning geven aan het vrijwillig jeugdwerk, vakantiewerkingen, werkingen rond maatschappelijk kwetsbare jongeren, werkingen die zich inzetten rond jeugdcultuur, een jongerenpersagentschap tot een werking rond jeugdhulpverlening.

Binnen deze jeugdpartners zijn er 2 nieuwe partners: Zonzo Compagnie werkt projecten uit rond muziekbeleving bij kinderen en tieners. BAZZZ vzw start een werking op rond identiteitsversterking bij jongeren. De overeenkomsten worden ook voorgelegd ter goedkeuring op de gemeenteraad.