Speelslinger voetgangerstunnel en Sint-Anneke Plage

De stad wil de drie Vikingspeeltuinen langs de Thonetlaan opnieuw aanleggen en een duidelijke verbinding tussen deze speelzones creëren. Vandaag werd de visie voor deze heraanleg in een projectdefinitie en concept gegoten en vervolgens goedgekeurd.

De drie speelzones die heraangelegd worden, vormen een wandelweg (speelslinger) tussen de terreinen langs de Thonetlaan op Linkeroever. Die start aan de Vikingboot bij de voetgangerstunnel en eindigt aan de Kastanjedreef.

Speelweefselplan Linkeroever
Het eerste speelterrein van de slinger ligt tussen het Frederik van Eedenplein en de Zeescouts, het tweede aan de Charles De Costerlaan en het derde aan het miniatuurbotendok. Het hele gebied maakt deel uit van het ‘speelweefselplan Linkeroever’, maar vandaag is er geen duidelijke verbinding tussen de verschillende speelterreinen.

De stad hecht veel belang aan voldoende avontuurlijke en natuurlijke speelterreinen. De speelslinger laat kinderen toe om al spelenderwijs een mooie stukje Antwerpen te beleven via vernieuwde speelterreinen en bespeelbare elementen.

Van onderzoek naar ontwerp
Voor de heraanleg van de speelterreinen heeft de stad de toestand van de drie zones onderzocht. Zowel de knelpunten als mogelijkheden werden hierbij in kaart gebracht en vertaald in een projectdefinitie met een concept voor de invulling van de zones.

Uit de analyse blijkt dat de grootte van de terreinen en het Vikingthema best behouden blijven. Er zal meer aandacht naar de speelslinger zelf gaan, die voorzien wordt van elementen voor speelaanleiding in hetzelfde thema.

Aandachtspunten bij de heraanleg zijn: het vergroten van de toegankelijkheid, het voorzien van fietsenstallingen en de integratie van de terreinen in de vernieuwing van de Scheldeboorden.