BE-REEL: 750 woningen BENOveren

Voor een stad als Antwerpen is het belangrijk om het bestaande patrimonium te renoveren. Dat is een meerwaarde voor onze inwoners én voor het behalen van onze energie- en klimaatdoelstellingen. Een van de projecten die het EcoHuis hiervoor heeft lopen, is BE-REEL. Tegen eind 2024 wil dit Europees subsidieproject 500 bestaande eengezinswoningen begeleiden bij een BENOvatie naar energiepeil E-60 en 250 naar energiepijl E-30.

Het BE-REEL-project gebeurt via een gezamenlijke renovatieaanpak van woningen in een buurt. De focus ligt op drie verschillende soorten doelgroepen:

  • eengezinswoningen met dezelfde typologie;
  • buurten en straten waar zowel eigenaars, verhuurders als huurders wonen;
  • buurten en straten waar meer kwetsbare groepen wonen.

500 voor energiepijl E-60
We selecteren deze straten en wijken via een buurtscan. De criteria worden nog opgesteld, maar het doel is om tegen eind 2018 de selectie te maken. Ook is het mogelijk dat straten of wijken zichzelf kandidaat stellen.

250 voor energiepijl E-30
Tegen 2024 willen we ook 250 gezinnen begeleiden naar energiepeil E-30. Eind 2019 moet een businessplan opgesteld zijn voor deze projecten.

Energiebesparing voor kwetsbare groepen
Ook wil de stad via BE-REEL kwetsbare groepen helpen om hun energieverbruik te doen dalen en de leefkwaliteit in hun woning te verhogen. Dat gebeurt door eerst een energiescan uit te voeren en die daarna om te zetten in concrete realisaties, zoals dakisolatie, hoogrendementsverwarming en beglazing.

De stad wil deze groep bovendien coachen en begeleiden bij het aanvragen van offertes én hen kostenneutrale financiering aanbieden via budgetneutrale energieleningen. Zo kunnen zij – via digitale energiemeters en een online platform – tot een lagere energiefactuur komen.

Antwerpen en Mechelen pionier
Voor het BE-REEL-project werkt Antwerpen samen met de stad Mechelen en het Vlaams Energieagentschap (VEA), dat zal instaan voor opmaak van opvolgsoftware. Na de pilootfase in de twee steden en positieve evaluatie wil VEA het principe in heel Vlaanderen aanbieden.