Winter in de stedelijke kinderboerderij?

De voorbije dagen is opnieuw ophef ontstaan over de stadsboerderij. Deze keer is de aanleiding een Facebookpost van Groen-raadslid Dirk Avonts. Hierop is een bende Tamworth-varkens te zien die kuilen hebben gegraven om samen in te liggen. Volgens experts natuurlijk gedrag, volgens Groen moeten we hen een dikke winterjas brengen om de koude temperaturen te trotseren.

Na de golf van verontwaardiging door de foto van een dood varken – alsof er nooit een varken op een boerderij overlijdt – wordt nu opnieuw onnodige paniek gezaaid door selectieve en zelfs foutieve informatie te verspreiden.

Als stad zijn we inderdaad niet tevreden over de huidige uitbating van de stadsboerderij. Dat is geen geheim. Daarom hebben we op de gemeenteraad gevraagd om de erfpachtovereenkomst te ontbinden en zijn overgegaan tot een juridische procedure toen de erfpachthouder weigerde de site te verlaten.

Dat we niet tevreden zijn over de algemene werking van de boerderij wil echter niet zeggen dat de dieren worden verwaarloosd en aan hun lot worden overgelaten. Of de erfpachthouder de site nu verlaten heeft of niet, hij is en blijft eigenaar van de dieren en moet hier dan ook de nodige verzorging aan schenken. Dat neemt niet weg dat de stad over zijn schouder toekijkt en zal ingrijpen wanneer het welzijn van de dieren in gedrang komt. De stad stuurt regelmatig controleteams om het welzijn van de dieren van nabij op te volgen.

De partij Groen is verantwoordelijk voor deze selectieve en foutieve informatie. Zij stelt zich zo graag voor als ‘de verbindende partij’ en ‘het alternatief tegen polarisatie’, maar ze zou beter eerst de feiten checken voor ze opnieuw overgaan tot de volgende moddercampagne.

Sta me toe om het even over de feiten te hebben achter deze ogenschijnlijke tragische beelden.

Varkens zijn groepsdieren. Voor varkens is ‘samen’ geen tijdelijk begrip. Het zit in hun natuur om samen te klitten. Bovendien kunnen varkens beter tegen de koude temperaturen dan mensen en rollebollen ze graag buiten met elkaar. De weide waar deze Tamworth-varkens zitten is trouwens wel van een schuilhuisje voorzien.

Alle andere varkens kunnen bovendien terecht in een schuilhuisje, waar ze dagelijks eten en drinken krijgen en waar ze zich in het stro kunnen nestelen. Ook de konijnen en kippen hebben – naast voldoende eten en drinken – vrije toegang tot een schuilhuisje en stro. Deze feiten werden vastgesteld door de politie. De laatste controle dateerde van gisteren 27/2/2018.

Voor alle duidelijkheid: ik ben teleurgesteld. Teleurgesteld in de erfpachthouder en in hoe hij het zo mooi voorgestelde en vervolgens het afgesproken concept rond de stadsboerderij naast zich heeft neergelegd. Maar dat wil niet zeggen dat de aanwezige dieren verwaarloosd worden of dat wij het welzijn van de dieren vanuit de stad niet opvolgen.

Ik blijf bovendien geloven in het concept en behoud mijn vertrouwen in onze Antwerpse ondernemers. Ik ben overtuigd dat we tot een nieuwe invulling van deze mooie site kunnen komen.