LEZ: sterke daling in uitstoot verontreinigende stoffen

Het onderzoek naar de impact van de lage-emissiezone (LEZ) op de verontreinigende stoffen uitgestoten in Antwerpen toont aan dat het de juiste maatregel is.

Sinds 1 februari 2017 neemt Antwerpen als pionier het voortouw op het vlak van luchtkwaliteit met de eerste lage-emissiezone in Vlaanderen. Deze maatregel weert de meest vervuilende voertuigen uit het stadscentrum en zorgt zo voor minder vervuilende stoffen de lucht. Het doel: de luchtkwaliteit verbeteren en de gezondheid van onze inwoners en bezoekers beschermen.

De lage-emissiezone is – zoals de naam het aangeeft – een maatregel die werkt op de beperking van de emissies (of de uitstoot van schadelijke stoffen door wegverkeer) in onze binnenstad. Het is één van de vele maatregelen die wij als stad nemen om de luchtkwaliteit te verbeteren.

De uitstoot van het wegverkeer is uiteraard slechts een onderdeel van de immissies (wat in de lucht aan verontreiniging wordt gemeten). Ook de uitstoot van gebouwen, industrie en niet-stedelijke bronnen heeft daar een aandeel in. Maar het beperken van de uitstoot van wegverkeer draagt uiteraard bij aan de evolutie van de immissies.

Op 1 jaar tijd is de conformiteit van het wagenpark aan de LEZ-toegangsvoorwaarden gestegen van 85,2% naar 97,7%. Vooral bij diesels is de stijging groot: van 80,4% naar 96,7%.

Hoewel dit een goede indicatie is van de efficiëntie van de LEZ, bestelde de stad een studie bij Transport & Mobility Leuven en VITO. Zij moesten de impact van de maatregel op de uitstoot van verontreinigende stoffen onderzoeken.

De studie brengt 3 evoluties in kaart: de uitstootvermindering in Vlaanderen op 1 jaar tijd, de uitstootvermindering in de LEZ op 1 jaar tijd en het netto-effect van de LEZ op 1 jaar tijd. De uitstoot door wegverkeer is op 1 jaar sterk gedaald voor alle polluenten.

vis1

Wat zien we? De impact van de LEZ is groter dan de automatische verjonging van het wagenpark. De invoering zorgt dus in Antwerpen voor een vermindering van het aantal vervuilende voertuigen. Met andere woorden: de LEZ is een efficiënte maatregel die door relatief weinig vloot aan te pakken toch grote milieu- en gezondheidswinsten boekt!

vis2