Opening Toverbos

Kinderdagverblijf Toverbos is nieuw in de Rerum Novarumlaan, maar niet nieuw in Merksem. Tot voor kort was de opvang gelegen in de Terlindenhofstraat. Vanaf nu is een prachtig verbouwde kloostergebouw hun nieuwe thuis.

Het Toverbos zal 54 kindjes van 0 tot 3 jaar een warme opvangplaats bieden. Dat zijn 54 belangrijke plaatsen. Want hoewel we vorige zomer in Antwerpen de Barcelona-norm behaalden, wat een opvangplaats voor één kind op drie jonger dan drie jaar betekent, blijven extra plaatsen heel welkom.

Hier in Merksem kampten we namelijk met een zeer groot tekort. Bij mijn aantreden als schepen was slechts voor 23% van de 0-3 jarigen een opvangplaats. En hoewel we deze legislatuur in Merksem al meer dan 230 nieuwe plaatsen hebben gecreëerd, zijn we er helaas nog niet. Maar we werken ijverig verder!

Toverbos is een prachtige kinderopvang geworden. De leef- en verzorgingsruimte heeft veel mooie en gezonde lichtinval en aan elke leefgroep is een tuin of terras gekoppeld zodat de kindjes ook kunnen genieten van de buitenlucht. Daarnaast hebben alle medewerkers hier het hart op de juiste plaats. Kortom: dit is een warme omgeving om in te vertoeven.

Ik ben overtuigd dat een kwaliteitsvolle kinderopvang onze allerkleinsten stimuleert om zich nog verder te ontplooien en hun eerste sociale contacten te leggen. Een kinderopvang als deze is een plaats waar kindjes zich voluit kunnen ontspannen en ontplooien. Zo’n omgeving zet aan tot ontdekken, fantasie en creativiteit, maar óók tot al spelend leren.

We blijven vanuit de stad investeren in voldoende en kwalitatieve opvangplaatsen, bij voorkeur door het ondersteunen van private partners. Hiervoor hebben we verschillende vormen van ondersteuning in het leven geroepen.

Toverbos is een van de vijf kinderdagverblijven van vzw Amate. Voor de renovatie van dit prachtige pand konden zij rekenen op een duwtje in de rug via een infrastructuurtoelage. Daarnaast zorgt ons systeem van presubsidies dat zij inkomensgerelateerde plaatsen kunnen aanbieden. Plaatsen die de opvang betaalbaar maken voor onze Antwerpse ouders.

Ook behoorde vzw Amate tot de pilootgroep voor de ontwikkeling van onze Antwerpse kinderopvangzoeker. Die maakt het makkelijker voor ouders om een plaats voor hun zoon of dochter te vinden. En ook voor een kinderopvang is het nu makkelijker om hun vrije plaatsen aan te bieden.

Graag wil ik de directrice van vzw Amate, Marijke Van Trier, en de plaatselijke verantwoordelijke, Dorien Van Rillaer bedanken, net als alle medewerkers op alle vijf de locaties. Ik waardeer jullie inzet, passie en gedrevenheid enorm. Proficiat met jullie nieuwe pand. Ik ben zeker dat hier heel veel kindjes een heel leuke tijd zullen beleven.