Stad en Be Planet ondersteunen duurzame projecten

Het college keurde vandaag een samenwerkingsovereenkomst goed met Be Planet. Samen met projectenfonds Duurzame Stad zullen zij innovatieve projecten ondersteunen die leiden tot het verder verduurzamen van onze stad.

Antwerpen draagt duurzaamheid hoog in het vaandel. Zo werkt het stedelijk laboratorium Stadslab2050 innovatieve trajecten uit, met ruimte voor duurzame experimenten voor de stad van morgen. Daarnaast krijgen concrete vernieuwende projecten via het projectenfonds Duurzame Stad een financieel duwtje in de rug. Jaarlijks trekt Antwerpen hiervoor 100.000 euro uit.

Be Planet
Be Planet is een erkende stichting van openbaar nut. Ze is opgericht  door een aantal koepelorganisaties van milieuverenigingen. De stichting wil lokale burgerinitiatieven met een positieve milieu- en socio-economische impact ondersteunen via nationale, regionale en thematische oproepen. Daartoe werft Be Planet fondsen bij individuele donateurs en ondernemingen.

Zowel het projectenfonds Duurzame Stad als Be Planet kunnen tot nu toe al mooie resultaten voorleggen:

  • Het projectenfonds Duurzame Stad ondersteunde tussen 2012 en 2017 ruim 30 vernieuwende initiatieven voor een totaalbedrag van meer dan 430.000 euro.
  • Be Planet kende tussen 2016 en begin 2018 meer dan 140.000 euro steun toe aan een 25-tal initiatieven.

Samen voor een duurzame stad
Om de impact van beide fondsen te vergroten, starten Antwerpen en Be Planet nu een samenwerking. Het eerste resultaat hiervan wordt de gemeenschappelijke oproep ‘projectenfonds Duurzame Stad’ dit najaar. De deadline daarvoor is 1 oktober 2018.

Nog nieuw is de toevoeging van een thematisch luik in de oproep. Na 1 jaar volgt een evaluatie. De stad kijkt uit naar een gedreven samenwerking die meer innovatieve initiatieven voor een duurzame stad kan ondersteunen.

Meer budget, kwaliteit en impact
Door de samenwerking zal het totale beschikbare budget en het aantal ondersteunde initiatieven via de oproep projectenfonds Duurzame Stad stijgen. Dat zal de kwaliteit van de ondersteunde initiatieven ten goede komen.

Door de oproepen van beide partijen communicatief aan elkaar te verbinden, wordt bovendien de impact uitgebreid. Zo zet Antwerpen zich nog steviger op de kaart als een innovatieve stad. Be Planet kan dan weer haar missie om lokale, duurzame burgerinitiatieven te helpen realiseren extra kracht bijzetten.