Park Groot Schijn: start aanleg centraal plein

Park Groot Schijn blijft groeien. Na de opening van de eerste sportkamer start begin april de aanleg van het centrale plein en het tweede deel van de verschillende paden door het park. Het plein wordt het hart van het hele park waar alle grote wandel- en fietspaden, of groene voegen, op uitkomen.

Het centrale plein is een groene plek waar de stad en de natuur samenkomen. Het bestaat uit twee grote delen, een verhard deel waar ook het nieuwe avontuurlijke skatepark een plek krijgt, en een verdiept grasveld. De werken starten begin april 2018.

Het verharde deel van het plein is gericht op sociale contacten tussen de recreanten, de passanten of de sportbeoefenaars uit het park. Het nieuwe skatepark krijgt hier een plek en in de zomer kan iedereen hier naar hartenlust komen fietsen, skeeleren, steppen…

Het verdiepte veld heeft rondom rond een verhoogde rand en sluit aan op het omliggende plein door een trap en helling. De randen kunnen gebruikt worden om te zitten of op te spelen. Het centrale plein herbergt zomer- én winterattracties. Het verlaagde veld kan in de winter een outdoor-ijspiste worden, een trekpleister voor iedereen.

Kamers en groene voegen
In het Park Groot Schijn zijn ‘kamers’ vastgelegd waarbinnen een bepaalde activiteit kan plaatsvinden. Het masterplan Park Groot Schijn zal niet enkel zorgen voor voldoende ruimte voor onze jeugd of onze sportfanaten, maar is ook een mooi voorbeeld van duurzame vergroening. De verschillende kamers worden met elkaar verbonden door ‘groene voegen’ waarin wandelpaden, wadi’s, zit- en ligplaatsen en de natuur een plek vinden.

Verbindingen door het park
De ‘groene voegen’ in Park Groot Schijn geven niet enkel toegang tot het park zelf, maar ook tot de verschillende kamers in het park. Het hoofdpad, dat zeven meter breed is, ligt in het verlengde van de centrale dreef in het Rivierenhof en maakt een oost-westverbinding doorheen het park.

Vandaag is het centrale pad aangelegd tot aan het toekomstige centrale plein. Samen met de aanleg van het plein wordt dit hoofdpad, met de bijhorende natuur, doorgetrokken tot aan de ingang aan de kant van de Autolei. Langs het hoofdpad ligt de ingang van de nieuwe sportkamer en komen ook de ingangen van de toekomstige kamers, zoals de jeugdkamer en de hondenkamer. Het pad bestaat uit beton dat stevig genoeg is zodat ook leveranciers en de hulpdiensten het kunnen gebruiken.

Ook de aanleg van paden en natuur aan de ingang op de hoek van de August van de Wielelei met de Kleine Steenweg en de paden richting speelbos, worden in deze fase mee aangelegd. Hiermee wordt het volledige park goed toegankelijk.

Natuur in het park
De bomen die vandaag in het park staan, worden zo veel mogelijk behouden en aangevuld met nieuwe bomen en planten. Op de rand van de verschillende kamers worden wilgen en elsen aangeplant. De bomen scheiden de groene voeg af van de kamer.

Dichter naar de wandelpaden komen sierkersenbomen die in het voorjaar mooie bloesems hebben. Langs de wandelpaden komen krachtige inheemse solitaire bomen zoals eiken en essen. Wadi’s vangen het regenwater langs de wandelpaden op een natuurlijke manier op.

Park groot Schijn blijft verder groeien
De komst van het nieuwe zwembad ‘Sportoase Groot Schijn’ zal het park verder laten groeien. Naast een sportbad met 8 banen van 25 meter, een instructiebad en een schoonspringinstallatie, komt er ook een superrecreatief speel- en ontspanningsbad voor alle leeftijden, met onder meer glijbanen, golfslagbaden, whirlpools en een openluchtzwembad met ligweide. Naast het nieuwe zwemcomplex is in ruimte voorzien voor een nieuwe en energie-efficiënte schaatsbaan.

Ook nieuwe faciliteiten voor de jeugdverenigingen in het park staan op de planning.

Park Groot Schijn is niet enkel bestemd voor de vele clubs en verenigingen die er hun plek hebben. Het wordt aangelegd als een echt park, een plek voor iedereen in Deurne en omstreken.

Foto via antwerpen.be.