Antwerpen en Vlaanderen vervangen geluidsscherm Tuinwijk

Het college keurde de samenwerkingsovereenkomst met de Vlaamse overheid goed om het geluidsscherm ter hoogte van de Tuinwijk in Borgerhout langs de E313 te vervangen.

De stad maakte, samen met de Vlaamse overheid, een geluidsactieplan op met maatregelen om de blootstelling aan geluidsoverlast te verminderen. Een van de maatregelen is de toepassing van geluidsschermen langs gewestwegen. Geluidsafscherming is immers vaak de meest aangewezen maatregel om de geluidshinder voor de nabije bewoners te reduceren.

De Borgerhoutse Tuinwijk is gesitueerd nabij het knooppunt Antwerpen-Oost waar de R1 verbinding maakt met de E313/E34. Uit metingen blijkt dat de huidige geluidswerende constructie (die dateert uit de jaren ’80) de Tuinwijk niet voldoende meer beschermt tegen het geluid van de snelweg. Daarom zullen de stad Antwerpen en de Vlaamse overheid een nieuw geluidsscherm. Antwerpen financiert 60% van het project, de Vlaamse overheid 40%. De stad voorziet hiervoor een budget van 800.000 euro.

In steden is omgevingslawaai één van de belangrijkste factoren die de kwaliteit van de leefomgeving bepalen. Chronische blootstelling aan omgevingslawaai kan leiden tot gezondheidsproblemen. Het is dan ook belangrijk om de blootstelling aan te pakken.