Milieukwaliteit bepaalt mee locatie scholen en kinderdagverblijven

Als eerste stad in Vlaanderen brengt Antwerpen luchtkwaliteit en omgevingslawaai in rekening bij het vergunnen van scholen en kinderdagverblijven.

Beoordelingskader
Bij het vergunnen van kinderdagverblijven en scholen zal de stad Antwerpen gebruik maken van een beoordelingskader dat rekening houdt met de milieukwaliteit. Dit is een project dat de afgelopen twee jaar door de stad werd voorbereid en nu in de eindfase zit. Nieuwe scholen en kinderdagverblijven komen in principe niet meer in zones met hoge luchtverontreiniging of veel omgevingslawaai. In zones waar de concentraties in de buurt van de norm liggen, worden in de vergunning extra milderende maatregelen opgelegd. Ook voor uitbreiding van bestaande scholen en kinderdagverblijven spelen milieucriteria mee in de beoordeling van de vergunningsaanvraag.

Extra financiering
Met het beoordelingskader werken we preventief om de gezondheid van onze kinderen van 0 tot 18 jaar te beschermen. Om kinderdagverblijven en scholen te ondersteunen bij de aankoop en plaatsing van luchtzuiveringsinfrastructuur komt er extra financiering. Deze geldt in eerste instantie voor de bestaande instellingen die het zwaarst belast zijn op vlak van luchtkwaliteit.

De milderende maatregelen die opgelegd kunnen worden hebben onder andere betrekking op de inplantingsplaats en oriëntatie van de gebouwen ten opzichte van drukke wegen. Intensief gebruikte lokalen komen aan de verkeersluwe zijde, minder intensief gebruikte lokalen aan de verkeerszijde. Bij het ontwerp van de gebouwen gelden aanbevelingen op vlak van ventilatie, luchtfiltering en akoestische isolatie.

Unicum in Vlaanderen
Het Antwerpse beoordelingskader is een unicum in Vlaanderen. Deze is veel accurater dan de tot nu toe vaak gehanteerde Amsterdamse richtlijn die werkt op basis van statische afstandsregels: hoe drukker de weg, hoe groter de afstand vooraleer er een school of kinderdagverblijf mag komen.

Die werkwijze is praktisch niet uitvoerbaar binnen onze stad. Bovendien beschikken we over gedetailleerde lucht- en geluidskaarten die de milieukwaliteit weergeven. Het Antwerpse beoordelingskader kijkt naar de lokale omgevingsfactoren om de inplanting of uitbreiding van scholen en kinderdagverblijven te beoordelen. De werkwijze wordt na drie jaar geëvalueerd. Hiervoor wordt samengewerkt met het Vlaamse Agentschap Zorg en Gezondheid.

Subsidiëring voor kinderdagverblijven en scholen
De stad informeert en adviseert de initiatiefnemers in scholenbouw of bij de bouw van kinderdagverblijven. Méér aandacht voor de oriëntering, interne organisatie en zorgzame luchtcirculatie zal er alvast voor zorgen dat de allerkleinsten en de leerlingen minder intensief worden blootgesteld aan de vervuilde lucht.

De stad wil, naast haar steun aan nieuwe gebouwen, ook de bestaande scholen en kinderdagverblijven in de meest vervuilde delen van de stad extra ondersteunen, via een fonds luchtkwaliteit. Dat zal gefinancierd worden door een deel van de inkomsten uit de lage-emissiezone.

Daarnaast wil de stad inzetten op bewustwording over milieukwaliteit bij de leerlingen, leerkrachten en ouders van deze scholen en hen laten nadenken over welke bijdrage ze hier zelf aan kunnen leveren. Onderzoeksprojecten zullen prioritair met deze scholen een samenwerking opzetten en leerlingen zullen zelf kunnen meten en experimenteren onder begeleiding van Stadslabs2050. Zo zet de stad op verschillende sporen tegelijk in om snel te kunnen handelen en bovendien de toekomst schoner te maken.

1zer

2zer