Aanpassing openingsuren stedelijke kinderopvang bij staking

Op woensdag 16 mei organiseren de vakbonden ACV, ABVV en ACLVB opnieuw een nationale betoging in Brussel tegen de pensioenhervormingen. De Antwerpse afdelingen van de openbare besturen van deze vakbonden, namelijk ACV-OD, ACOD en VSOA, sluiten zich hierbij aan en dienden een stakingsaanzegging in.

De staking van 16 mei heeft opnieuw een enorme impact op onze Antwerpse ouders. Van de 20 stedelijke kinderopvanglocaties zijn er 8 locaties volledig gesloten, slechts 3 locaties  zijn volledig open. De overige locaties gedeeltelijk.

Concreet zijn er van de 101 leefgroepen slechts 27 open. Dat wil zeggen dat de ouders van 1.333 kinderen vandaag opnieuw in de kou staan als ze hun allerkleinsten wilden afzetten in de stedelijke kinderopvang. Deze ouders moeten opnieuw op zoek naar alternatieven.

De stad stelt alles in het werk om de hinder tot een minimum beperken. Nieuw sinds deze staking is het aanpassen van de openingsuren. Drie stedelijke kinderopvanglocaties (Koekendoos, Strandloper en Patrasche) werken met aangepaste openingsuren. De openingsuren worden iets ingeperkt en situeren zich afhankelijk van de specifieke toestand in een locatie tussen 7.30 en 17 uur. Door te schuiven met de openingsuren, kunnen we per locatie een extra leefgroep opendoen.

Stadsdiensten moeten kwaliteitsvol en klantvriendelijk maar bovenal beschikbaar zijn. Voor mij wil dit dus concreet zeggen dat onze Antwerpse ouders steeds een beroep moeten kunnen doen op onze kwalitatieve stedelijk kinderopvang tijdens de werkweek. Het aanpassen van de openingsuren zorgt ervoor dat we 54 extra opvangplaatsen kunnen realiseren, ten opzichte van het werken met de normale openingsuren. Indien de ouders deze regeling positief evalueren zullen we die in de toekomst uitrollen over meerdere opvanginitiatieven, al blijf ik natuurlijk hopen dat dit de laatste politieke staking zal zijn.

De ouders werden al in de loop van vorige week op de hoogte gebracht of hun kind terecht kon in de stedelijke opvang of niet.