Inspiratiedag ‘Ruimte in beweging’

Vandaag vindt in Den Bell een inspiratiedag rond ‘ruimte in beweging’ plaats. Als schepen voor Jeugd ben ik blij dat zoveel mensen – van binnen en buiten Antwerpen – zich hiervoor hebben ingeschreven. Want een slimme ruimtelijke visie is belangrijk voor grootsteden als Antwerpen om ze aangenaam en beweegvriendelijk te maken voor onze burgers en bezoekers, voor onze studenten en ondernemers, en voor onze ouderen en jongeren.

Antwerpen telt zo’n 520.000 inwoners, verdeeld over meer dan 60 buurten. Zowat een derde van al deze mensen zijn jongeren. Hun aandeel in onze stad is dus enorm groot.

Een volwassene heeft als doelstelling om elke dag 10.000 stappen te zetten. Voor een kind of jongere is dat zelfs dubbel zoveel: 20.000 stappen per dag! Daarom vinden wij het in Antwerpen belangrijk om enerzijds onze publieke ruimte kindvriendelijk te maken, en anderzijds om jongeren uit te dagen om zoveel mogelijk te bewegen.

Via speeltuinen, speelbossen, sportpleinen en skateterreinen, maar ook door bijvoorbeeld op een pleintje een speelaanleiding te creëren. Een interactieve tekening op de grond of een dode boom die we versnijden tot een fijn parcours om over te springen.

Om zich tussen de verschillende speelpleinen vlot en veilig te verplaatsen, installeerden we in Antwerpen speelweefselplannen: een netwerk van autoluwe of autovrije straten met onderweg leuke speelimpulsen. Door op die manier een wijk of buurt aantrekkelijker te maken, stimuleren we kinderen en jongeren om meer buiten te spelen én meer zelfstandig mobiel te zijn in de stad.

Speelweefselplannen maken de zones waar vaak kinderen komen leuker én veiliger. Het project leverde onze stad in 2016 de Vlaamse Verkeersveiligheidsprijs op.

Ook telt Antwerpen tal van organisaties die jongeren aanmoedigen om de buitenlucht op te zoeken. Denk aan jeugd- en sportverenigingen, maar ook in onze crèches proberen we kindjes al heel snel gewoon te maken aan buiten spelen. De recente campagne ‘Buitenbaby’s’ past hierin. Samen met Kind & Gezin werden op gevels levensgrote spelende baby’s en peuters getekend. Zo verleiden we ouders om hun baby de natuur te laten ontdekken.

Ook denk ik graag terug aan onze campagne om de trap te verkiezen boven de lift. Of onze boodschap dat een half uur buiten spelen met je kind al écht een verschil maakt. In Antwerpen stimuleren we eveneens de vergroening van speelplaatsen en van de buitenruimtes van kinderdagverblijven. Zo worden die plaatsen aantrekkelijker voor kinderen en jongeren.

Met onze nieuwe campagne ‘Spelen = bewegen’ tonen we dat je al spelend makkelijk 20.000 stappen per dag haalt, het gezonde minimum voor elke jongere.

Het streefdoel bij onze aanpak is altijd om een routine te creëren. Een regelmaat waarbij kinderen zonder nadenken kiezen voor beweging. Om die regelmaat bij kinderen te bekomen, is hun omgeving van enorm belang. Die omgeving moet uitnodigen. Ik kijk dus erg uit naar de ideeën die vandaag op deze inspiratiedag worden gedeeld.

Bedankt aan de organisatoren voor deze sowieso boeiende dag. En bedankt aan iedereen die vandaag in Den Bell aanwezig was.