Strategisch partnership voor ambitieus warmtenet

Kunnen bewoners rond Agfa-Gevaert binnenkort hun huizen duurzaam verwarmen met restwarmte? De steden Antwerpen en Mortsel, gemeente Edegem, Agfa-Gevaert en warmtenetbeheerder Eandis  gaan deze piste in detail onderzoeken. Nadat uit een eerste verkenning door Vito – in opdracht van de provincie Antwerpen – een warmtenet kansrijk leek, werd de samenwerking voor dit ambitieuze project vastgelegd in een overeenkomt.

De verschillende steden, gemeenten en partners ondertekenden een samenwerkingsovereenkomst om een nieuw warmtenet te onderzoeken. Antwerpen, Mortsel en Edegem willen met de aanleg van warmtenetten inzetten op de vergroening van de warmtevraag van hun inwoners. Dit kadert binnen hun klimaatbeleid.

Warmtenet
Het basisprincipe van een warmtenet is simpel: restwarmte van industriële processen  stroomt via een netwerk van buizen tot bij de klant. Een warmtenet biedt een duurzaam alternatief voor aardgas met minder CO2-uitstoot. De specifieke situatie in de buurt van Agfa-Gevaert leent zich hiervoor uitstekend. In het geval van dit bedrijf betekent dit dat industriële restwarmte beschikbaar wordt gesteld aan het Zilverkwartier in Berchem, de toekomstige woonwijk aan de Fort-V-straat in Edegem en de KMO-zone aan de Vredebaan in Mortsel. Op termijn kan het warmtenet uitgebreid worden naar de omliggende buurten.

Samenwerking en detailstudie
De aanleg van een warmtenet is een ingrijpend project. Daarom gaan de 5 partners een formele, toekomstgerichte samenwerking aan. Samen met de provincie Antwerpen zoeken de partners naar een mogelijke aansluiting van dit intergemeentelijke warmtenet met mogelijke andere warmtenet-initiatieven in de regio. Een grondige detailstudie zal formeel duidelijk maken of het warmtenet rendabel genoeg is om de omliggende woonwijken optimaal van warmte te voorzien. Het is  de bedoeling dat de gebruikers van het warmtenet niet meer betalen dan wanneer ze zouden verwarmen met aardgas.

Zeer duurzame oplossing
Naast rentabiliteit is ook duurzaamheid een belangrijke factor. Omdat warmtenetten maximaal de beschikbare restwarmte gebruiken, zijn ze een ideaal hulpmiddel om de CO2-uitstoot gevoelig terug te dringen. Als het onderzoek de haalbaarheid van het ambitieuze project bevestigt, kan het warmtenet jaarlijks 800 à 1200 ton CO2 uitsparen. Dit komt overeen met de jaarlijkse uitstoot van 550 à 800 nieuwe wagens.

De resultaten van de haalbaarheidsstudie worden verwacht in oktober.