Project Groene Voetjes

Een jaar geleden startten vier kinderdagverblijven een proefproject: het avontuurlijk vergroenen van hun buitenruimte. Zo wordt buiten spelen veel aantrekkelijker voor de baby’s en peuters. Bovendien kunnen zij zo de natuur op een rustige en veilige manier ontdekken. Vandaag presenteren we het eindresultaat van het project Groene Voetjes bij Brabbel, ’t Egeltje, Het Vlindertje 2 en in Sprookjesland.

De vier kinderdagverblijven kregen ondersteuning bij het omtoveren van hun buitenruimte tot een avontuurlijke speelplek. Ondersteuning van de stad via het EcoHuis en de regie kinderopvang, maar ook via de Karel de Grote Hogeschool en Groenman, dat de buitenruimtes ontwierp en rekening hield met zowel de wensen als de noden van baby’s en peuters.

Hoe jonger een kind op een leuke manier in contact komt met de natuur, hoe intenser de band met de natuur wordt. Natuur stimuleert de zintuigen en zo de ontwikkeling van elk kind. Een kinderdagverblijf kan hier een belangrijke rol in spelen. Dat kan via enkele kleine ingrepen of via een uitgewerkte totaalaanpak.

Dit najaar ondersteunen wij opnieuw vier kinderdagverblijven bij het aanpakken van hun buitenruimte. Daarvoor zoeken we nog kandidaten. Kandidaten vinden meer info via deze link.

Graag bedank ik de vier kinderdagverblijven die aan het project hebben deelgenomen. Ik ben zeker dat ze deze zomer samen met de kinderen gaan genieten van het resultaat.

Ik bedank ook graag de partners: het EcoHuis, de regie kinderopvang, de Karel de Grote Hogeschool en Groenman. Zij hebben samen een waardevolle bijdrage geleverd aan de vergroening van de kinderopvang in Antwerpen.