Oproep energievoorziening Nieuw Zuid

Als schepen voor Leefmilieu ben ik trots om vandaag een nieuw innovatief en duurzaam project voor te stellen. Als stad engageren wij ons om de Europese klimaatdoelstellingen te halen. In 2050 willen we dat jij wakker wordt in een CO2-neutrale stad. Hoe doen we dat? Door duurzaam met energie en grondstoffen om te springen.

Antwerpen wil meer hernieuwbare energiebronnen aanspreken. Steenkool en olie zijn geen duurzame ingrediënten, de zonne-energie-installatie die vandaag wordt voorgesteld is dat wél.

Investeren in duurzame projecten is investeren in de toekomst van Antwerpen. Een circulaire economie hoort ook thuis in dát Antwerpen. We moeten grondstoffen en eindproducten zoveel mogelijk hergebruiken. Dit project op Nieuw Zuid – dat de stad in samenwerking met Woonhaven en ontwerpbureau Sweco ontwikkelt – past helemaal binnen dat circulaire verhaal.

Via projecten als vandaag wil de stad het slim en innovatief gebruik van energie stimuleren. In Nieuw Zuid zal dat heel concreet gebeuren, namelijk: door het plaatsen van zonnepanelen op de gebouwen van Woonhaven én door het installeren van de nodige opslagcapaciteit in de kelder van elk gebouw.

Zo maximaliseren we het lokaal verbruik van de lokaal opgewerkte zonne-energie. Schijnt de zon hard en lang? Dan laten we het teveel aan energie niet verloren gaan, maar slaan we het op in lokale batterijen. Die gebruiken de bewoners dan later. En wat ik heel belangrijk vind om te vermelden: de kostprijs voor bewoners blijft hetzelfde.

Het is dus een win voor alle betrokken partijen: voor de bewoners, voor de stad en voor het milieu. Ik ben dan ook zeker dat er positief zal worden gereageerd op de oproep die we vandaag lanceren: een oproep om de torens van een innovatieve energieoplossing te voorzien.

Graag wil ik in dit verhaal volgende partners bedanken. In de eerste plaats Domitys die vandaag voor deze oproep hun pand ter beschikking stellen. Daarnaast bedankt aan Woonhaven, EcoHuis Antwerpen en Sweco voor hun ambitieuze visie en vruchtbare samenwerking. En ook bedank ik graag mijn collega-schepen Fons Duchateau voor zijn sterke rol binnen dit project.