Zomeraanbod kinderen en jongeren

Tijdens de zomermaanden valt er in Antwerpen enorm veel te beleven voor kinderen en jongeren. Sportweken, speelpleinwerking, vakantieateliers… Om ouders in juli en augustus te helpen met de opvang van hun kleuters en kinderen organiseert de stad ook buitenschoolse opvang. Een overzicht van het aanbod.

Antwerpse sportweken
Bij de Antwerpse sportweken beleven kinderen van 3 tot en met 16 jaar heel wat plezier met hun vriendjes tijdens de leuke en sportieve activiteiten. Denk hierbij aan voetballen, tennissen en atletiek, maar ook zwemmen, zeilen en dansen.

Vakantieateliers
De vakantieateliers van de Antwerpse musea richten workshops in voor kinderen van 5 tot 12 jaar tijdens de schoolvakanties. Wat denkt je zoon of dochter er bijvoorbeeld van om beeldhouwer-voor-één-dag te worden?

A-kaart activiteiten
Tijdens de schoolvakanties organiseren de jeugddiensten in de verschillende Antwerpse districten allerlei activiteiten voor kinderen en jongeren tot 16 jaar. Het aanbod is enorm. Je vindt dus zeker iets op maat van je oogappel.

Speelpleinen
Op verschillende plaatsen worden tijdens de vakantie tal van activiteiten georganiseerd, vaak in de vrije lokalen en speelplekken van scholen en jeugdverenigingen. Op de speelpleinen staat avontuurlijk spelen centraal. Gekkoo vzw en Koraal vzw zijn twee stedelijke partners die speelpleinen organiseren voor kinderen en jongeren van 4 tot en met 14 jaar.

IBO
Een IBO is een door Kind en Gezin erkend initiatief buitenschoolse opvang. Een IBO vangt kleuters en kinderen van de lagere school op voor en na de schooluren, op woensdagnamiddag en op vakantiedagen. Tijdens de schoolvakanties geven de IBO’s voorrang of zijn ze voorbehouden voor kleuters tot en met 6 jaar. Stad Antwerpen telt 11 erkende IBO’s, verspreid over de verschillende districten:

Vakantieopvang voor kleuters
Een aantal onthaalouders en kinderdagverblijven breiden in de vakantieperiodes hun aanbod uit en vangen ook (jonge) kleuters op. Daarbovenop kan je in veel gevallen ook terecht bij je vroegere crèche (tot 3 jaar). In dit handige overzicht van de vrije plaatsen vind je alles terug.

Opvang voor kinderen met zorgbehoefte
Heeft je kind nood aan opvang met meer zorg tijdens vakanties? Maak gebruik van het aanbod vakantieopvang voor kinderen met een zorgbehoefte. Samen met de (gespecialiseerde) voorzieningen DVC Sint-JozefOC Katrinahof en vzw Voluntas zorgt de stad  voor een opvangaanbod tijdens schoolvakanties. De opvang vindt plaats op één van de locaties van de partners. Inschrijven doe je via het aanvraagformulier. Vul zeker het document ‘medische informatie over het kind’ in. Vragen? Contacteer de regie buitenschoolse kinderopvang of één van de partners.

Andere aanbieders
Daarnaast zijn er nog heel wat andere aanbieders van activiteiten en opvang tijdens schoolvakanties, zoals IdeekidsFun voor kidsKidskriebelsDoenja vzw

Attest voor aanvraag sociaal tarief
Verschillende organisaties die opvang organiseren voor schoolgaande kinderen bieden een sociaal tarief aan. Dit kan verkregen worden met een ‘attest voor aanvraag sociaal tarief’.

Om in aanmerking te komen voor een ‘attest voor aanvraag sociaal tarief’ moet aan volgende 3 voorwaarden voldaan worden: het kind gaat naar de basisschool (leeftijd vanaf 2,5 tot en met 12 jaar), het kind woont en/of gaat naar school in Antwerpen en het kind komt uit een gezin met beperkte financiële middelen.