Kinderdagverblijf Nieuw Zuid is klaar

Nieuw Zuid is de nieuwste en meest duurzame wijk van Antwerpen. Een wijk waar veel jonge gezinnen een thuis vinden aan de zuidrand van onze stad. Bij zo’n wijk hoort een kinderdagverblijf. Vandaag is dat kinderdagverblijf er, te midden van deze levendige en bruisende wijk.

Al in de eerste overeenkomst met projectontwikkelaar Triple Living werd gesproken over de noodzaak van een lokaal kinderdagverblijf. Want het is voor ouders zoveel makkelijker als zij de opvang voor hun kinderen in hun eigen wijk vinden. Het nieuwe pand is dan ook een win voor alle partijen: voor de ouders en hun kindjes, voor de uitbaters en voor de wijk, die zo aantrekkelijker wordt voor jonge gezinnen.

Het kinderdagverblijf geniet dezelfde stijl als de rest van wijk. Zowel het uiterlijk als de werking passen binnen de duurzame en zelfvoorzienende visie. Het pand is volledig gebouwd volgens de passiefhuisstandaard. Dat betekent driedubbel gas, doorgedreven isolatie en een goede luchtdichtheid.

Ook worden hier tal van duurzame technieken gebruikt. Het kinderdagverblijf is, net als de rest van de wijk, aangesloten op het plaatselijke warmtenet. De verwarming en het sanitair water worden zo met restwarmte opgewarmd. Daarnaast is er vloerverwarming, energiezuinige ventilatie en verlichting, buitenzonwering en boekt het pand in de winter zonnewinsten via slim geplaatste glaspartijen.

Het eindresultaat van dit alles mag worden gezien. De stad koopt het kinderdagverblijf van Triple Living en stelt het ter beschikking van de private markt. Een doordachte keuze om niet zelf kinderopvang aan te bieden, maar wel de zelfstandige sector te ondersteunen.

Na een grondige selectie werd Tutters En Bellen aangeduid als uitbater. Zij huren het gebouw van de stad. Tutters En Bellen stelt taal en technologie voorop als pijlers en wil de creativiteit, het redeneervermogen en het inzicht van baby’s en peuters op een speelse en vrijblijvende manier stimuleren.

Het kinderdagverblijf maakt, net als veel andere in Antwerpen, gebruik van de kinderopvangtoelage. De stad komt tussen in de prijs die ouders betalen zodat het tarief gelijkaardig is aan dat van Kind & Gezin. Op die manier wordt kinderopvang betaalbaar voor een grotere groep en benutten we de bestaande capaciteit maximaal. Dat is goed voor onze inwoners én onze ondernemers.

In dit kinderdagverblijf zijn 54 plaatsen, verdeeld over 3 leefgroepen van elk 18 kinderen. Elke leefgroep bezit een eigen slaapruimte en heeft toegang tot een groene buitenruimte. Deze 54 nieuwe kinderopvangplaatsen zorgen dat er voor bijna 35 procent van alle Antwerpse kinderen tussen de 0 en 3 jaar een opvangplaats is.

De op Europees niveau afgesproken Barcelona-norm vraagt om voor minstens 33 procent van deze kinderen een opvangplaats te hebben. In Antwerpen hebben we deze legislatuur een enorme achterstand van ruim 1.800 plaatsen goedgemaakt. En met de opening van Tutters En Bellen scoren we dus al bijna 2 procent beter dan de Barcelona-norm vooropstelt.

De komende maanden en jaren blijven we in Antwerpen investeren in voldoende kwalitatieve kinderopvang voor onze ouders. Mijn volgende doel als schepen is 39 procent behalen, wat onze burgemeester wel eens omschrijft als de Nabilla-norm.

Graag bedank ik alle partners die hebben meegewerkt aan deze nieuwe mooie kinderopvang. Triple Living heeft knap werk geleverd en ik ben zeker dat Tutters En Bellen van dit pand een warme thuis voor heel veel kinderen gaat maken. Ik wens hen sowieso veel succes!

Er zijn trouwens nog enkele vrije plaatsen beschikbaar. Geïnteresseerde ouders kunnen de online kinderopvangzoeker gebruiken om een aanvraag in te dienen en ze daarna op te volgen.