Deze zomer meer opvang voor kinderen met zorgbehoefte

Net zoals vorig jaar, ondersteunt de stad voor deze zomer een leuk en kwalitatief vakantieaanbod voor kinderen met een zorgbehoefte. Niet al deze kinderen kunnen genieten van opvang via het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap (VAPH) wegens een plaatsgebrek. In Antwerpen zijn er daarom extra plaatsen.

De stad werkt samen met dienstverleningscentrum Sint-Jozef, orthopedagogisch centrum Katrinahof en vzw Voluntas om in extra vakantieopvang te voorzien voor kinderen met een zorgbehoefte. De organisaties engageren zich om tijdens de grote vakanties van dit jaar 1.346 opvangdagen aan te bieden en zo 80 à 100 extra kinderen met een zware zorgbehoefte aan aangepaste opvang te helpen.

Het aanbod wordt afgestemd op de noden van onze jongste inwoners. Voor kinderen met een zware zorgbehoefte voorzien we in exclusieve zorg door samenwerking met gespecialiseerde centra. Kinderen met een minder zware zorgbehoefte kunnen terecht binnen de bestaande speelpleinwerking en krijgen daar gespecialiseerde ondersteuning.

Er wordt maximaal ingezet op inclusie: kinderen met en zonder een specifieke zorgbehoefte zoveel mogelijk samen laten genieten van het vakantieaanbod. Door deze doorstroming naar een inclusieve werking komen op termijn meer plaatsen in de gespecialiseerde opvang vrij voor kinderen met een grotere zorgnood.