Onze 27 professionele jeugdpartners

Met de toevoeging van Zonzo Compagnie en BAZZZ telt Antwerpen nu 27 professionele jeugdpartners die de stad bijstaan in het realiseren van haar beleidsdoelstellingen. Zij ontvangen hiervoor een betoelagingsovereenkomst voor twee jaar.

Als stad stimuleren we onze kinderen en jongeren om zich in hun vrije tijd te ontspannen en te ontplooien. Hiervoor kunnen ze terecht bij tal van jeugdorganisaties. Met 27 van hen sloot Antwerpen begin 2018 een nieuw partnerschap af. Met ondersteuning van de stad bieden zij onze jeugd een zinvol en kwaliteitsvol vrijetijdsaanbod.

In dit tweejaarlijks partnerschap staan onder andere de taken, activiteiten en resultaten die de stad verwacht. Ook de doelgroep wordt duidelijk omschreven. Daarnaast vermeldt de overeenkomst ook specifieke prioriteiten. Voor de periode 2018-2019 vragen wij extra aandacht voor de thema’s positieve beeldvorming en verkeersveiligheid.

De 27 professionele jeugdpartners die voor de komende twee jaar een toelage ontvangen, hebben een uiteenlopende werking en doelpubliek. Dit gaat van jeugdcentra, stadswerkers die professionele ondersteuning geven aan het vrijwillig jeugdwerk, speelplein- en vakantiewerkingen, werkingen rond maatschappelijk kwetsbare jongeren, werkingen die zich inzetten rond jeugdcultuur, een jongerenpersagentschap tot een werking rond jeugdhulpverlening.

Een overzicht van de 27: Formaat, Chirojeugd Vlaanderen, Scouts en Gidsen Vlaanderen, FOS Open Scouting, PAJ, Stampmedia, Kras, Habbekrats, KOP, Vereniging Voor Solidariteit, STA-AN, HetPaleis, JES, Katholieke Studenten Actie Nationaal, CAW Antwerpen, Studio Start, Scheld’apen, Fameus, Koraal, Gekkoo, Vizit, Let’s Go Urban, Kavka!, Jongerencentrum Bouckenborgh, Trx en de twee nieuwe: Zonzo Compagnie en BAZZZ vzw. Samen krijgen zij 9,6 miljoen euro.