Benovatie: bestaand patrimonium renoveren

Een grootstad als Antwerpen telt veel gebouwen die een grondige renovatie goed kunnen gebruiken. Via het Masterplan Benovatie en BE-REEL willen we dit proces versnellen én makkelijker maken voor onze inwoners.

Antwerpen telt ruim 600 appartementsgebouwen met meer dan 20 wooneenheden én meer dan 20 levensjaren op de teller. De meeste van hen vertonen enkele gebreken. Als stad willen wij deze gebouwen versneld helpen bij een grondige renovatie en zo klaar maken voor de toekomst.

Masterplan Benovatie
Het Masterplan Benovatie werd in maart gelanceerd. Via een nieuwe premie en coaching helpen we inwoners om samen met een expert een analyse en stappenplan op te maken met wat zou helpen. Denk bijvoorbeeld aan betere dakisolatie, het kiezen voor LED-verlichting of een nieuwe verwarmingsinstallatie, maar ook het contoleren van de brandveiligheid.

Beter renoveren dus, of kortweg: benoveren. Bewoners kunnen hiervoor tot 7.500 euro steun krijgen. Ook gidst deze expert de bewoners door het soms ingewikkelde Vlaamse premielandschap.

BE-REEL
Een ander project is BE-REEL. Dit Europees subsidieproject wil tegen eind 2024 in totaal 500 bestaande eengezinswoningen begeleiden bij een BENOvatie naar energiepeil E-60 en 250 naar energiepijl E-30. Het project wordt in Antwerpen opgevolgd door het EcoHuis.

Het BE-REEL-project gebeurt via een gezamenlijke renovatieaanpak van woningen in een buurt. De focus ligt op drie verschillende soorten doelgroepen: eengezinswoningen met dezelfde typologie, buurten en straten waar zowel eigenaars, verhuurders als huurders wonen en buurten en straten waar meer kwetsbare groepen wonen.

De straten worden geselecteerd via een buurtscan. Eind 2018 moet de selectie rond zijn van 500 woningen die tegen 2024 energiepijl E-60 moeten hebben. Eind 2019 gebeurt de definitieve selectie van 250 woningen die voor energiepijl E-30 gaan.

Ook wil de stad via BE-REEL kwetsbare groepen helpen om hun energieverbruik te doen dalen en de leefkwaliteit in hun woning te verhogen. Dat gebeurt door een energiescan uit te voeren en die om te zetten in concrete realisaties, zoals dakisolatie, hoogrendementsverwarming en beglazing. Ook wil de stad deze groep coachen en begeleiden bij het aanvragen van offertes én hen kostenneutrale financiering aanbieden via budgetneutrale energieleningen.

Voor BE-REEL werkt Antwerpen samen met de stad Mechelen en het Vlaams Energieagentschap (VEA), dat instaat voor opmaak van opvolgsoftware.

De ambitie
Het doel van beide projecten is om de bewoners op een slimme manier een veiligere, gezondere en meer comfortabele thuis te bieden. Daarnaast willen we hun energiefactuur doen dalen en als stad onze ambitieuze klimaatdoelstellingen behalen.