Subsidie en begeleiding voor klimaatrobuuste proefdaken

Samen met dakeigenaars en experten wil de stad Antwerpen 4 pilootdaken omvormen tot innoverende, klimaatrobuuste daken met ruimte voor biodiversiteit. Tot en met 10 september kunnen kandidaten die hun dak willen verduurzamen zich aanmelden. Zo maken ze kans op begeleiding en financiële ondersteuning om van hun dak een klimaatrobuust dak te maken.

Het stedelijk laboratorium Stadslab2050, waarin burgers, instellingen, bedrijven en overheidsdiensten zitten, zoekt naar mogelijkheden om van Antwerpen een duurzame stad te maken. Klimaatrobuuste daken zijn daarbij een mogelijkheid. Dit zijn daken die mee ingezet worden om de verwachte problemen van de klimaatsverandering het hoofd te bieden. Op een dergelijk dak is er ruimte voor hemelwaterbeheer, hittebestrijding en biodiversiteit.

Om klimaatrobuuste daken mogelijk te maken, zal de stad samenwerken met geïnteresseerde burgers. Iedereen die in de loop van de volgende 2 jaar een Antwerps dak van minstens 100 m² klimaatrobuust wil maken, kan zich kandidaat stellen voor een dakexperiment. Uit de inzendingen worden maximaal 4 proefdaken geselecteerd op basis van de ambitie van de indieners en het potentieel van het dak.

Twee fases
In een eerste fase krijgen de kandidaten een trajectbegeleiding aangeboden om hun plannen nog ambitieuzer te maken op vlak van klimaatrobuustheid en biodiversiteit. De stad reserveert daarvoor per dak een budget van maximaal 22.500 euro. In een tweede fase maken de beste voorstellen kans op maximaal 25.000 investeringstoelage voor de uitvoering van hun plannen.

Veel daken in Antwerpen hebben het potentieel om meer te bieden dan enkel beschutting. Nieuwe functies toevoegen aan daken is op dit moment nog grotendeels onontgonnen terrein. Een stad verduurzamen betekent creatief en innovatief zijn. Samen met onze burgers, onze bedrijven en onze verenigingen bouwen we aan een betere stad, dak na dak.

Interesse?
Wie zich kandidaat wil stellen, kan dat via http://stadslab2050.be/  ( > Klimaatadaptatie > Klimaatrobuuste daken).

Begeleiding van pilootprojecten
De focus bij deze pilootprojecten ligt op de combinatie van klimaatbesparende maatregelen met andere dakfuncties zoals recreatie, energieopwekking, natuur- of regenwaterbeheer. Zo kan er geëxperimenteerd worden met onder andere:

  • innoverende combinaties van groen- en energiedaken;
  • het inrichten van natuurlijke habitats;
  • nieuwe technieken zoals zonneluifels die energie opwekken;
  • wateropvang op het dak voor bewatering van de daktuin, groene schaduwelementen en windschermen.

Samen met dakeigenaars en experten wil de stad uit deze projecten leren wat de beste combinaties zijn in functie van klimaatbeheersing.

Wie komt in aanmerking?
Private personen, bedrijven, scholen of verenigingen kunnen zich kandidaat stellen, zolang ze toestemming hebben van de dakeigenaar om hun dak klimaatrobuust te maken. Nog tot en met 10 september kunnen geïnteresseerden digitaal voorstellen indienen. Nadien volgt een jurering van de ingediende projecten.

Idealiter hebben kandidaten al  plannen om iets met hun dak te doen, zoals het bv. isoleren of een groendak aanleggen. Samen met de experten zullen zij dan tijdens de trajectbegeleiding aan de slag gaan en bekijken hoe ze van hun dak een echt klimaatrobuust dak kunnen maken. Een groendak kan immers gewoon bestaan uit een laag grond en sedumplantjes. Klimaatrobuuste daken bieden meer waterbuffering, meer planten voor biodiversiteit (schuilplekken voor insecten en vogels)…

De stad zal eind oktober beslissen welke 4 projecten steun krijgen.

(foto via www.antwerpen.be, Stramien)