Zes nieuwe kinderdagverblijven

De voorbije twaalf maanden bewoog er in Antwerpen veel op het vlak van kinderopvang. Ik mocht getuige zijn van vier nieuwe private kinderdagverblijven die de deuren openden en op twee locaties waar een eerste steen werd gelegd. Opgeteld tellen deze zes kinderdagverblijven in onze stad maar liefst 331 opvangplaatsen.

Vier nieuwe panden
De eerste opening van het voorbije jaar was in november 2017. Toen verwelkomde Mut De Muis op haar nieuwe locatie in Hoboken haar eerste kindjes. Zij delen het pand met twee andere partners: OKiDO Stekelbees en een Huis van het Kind. Dat is een meerwaarde voor iedereen. De ouders kunnen op één plaats terecht met meerdere vragen. De initiatieven kunnen samenwerken en elkaar verrijken. En de stad kan met één groot en vernieuwd pand meerdere projecten ondersteunen. Er is plaats voor 36 kindjes.

In januari was het aan KDV Tierlantijn in Merksem om feest te vieren. Tierlantijn wordt uitgebaat voor OLO vzw, een organisatie die volop inzet op inclusieve opvang. Dat betekent opvang voor zowel kinderen met als zonder beperking. De begeleiders zijn opgeleid om baby’s en peuters extra zorg en ondersteuning te geven, als zij daar nood aan hebben. Ze doen dit in samenwerking met orthopedagogen. Er zijn 32 opvangplaatsen. Het is het tweede kinderdagverblijf van vzw OLO in Antwerpen. Ook Ekeren telt al eentje.

Voor de derde opening moeten we ook in Merksem zijn. Kinderdagverblijf Toverbos is er nieuw in de Rerum Novarumlaan, maar niet nieuw in het district. Tot voor kort was de opvang gelegen in de Terlindenhofstraat. In een prachtig verbouwd klooster bieden zij nu opvang voor 54 kinderen. Toverbos is een van de vijf kinderdagverblijven van vzw Amate.

In Nieuw Zuid is ook nood aan kinderopvang. De bouw van een nieuw pand begon in maart en in juli mocht ik het feestelijk openen. Net zoals de wijk voldoet ook deze kinderopvang aan de laatste normen van duurzaamheid en wordt het aangesloten op het plaatselijke warmtenet. Het pand wordt uitgebaat door Tutters en Bellen en biedt plaats aan 54 kinderen.

Twee eerstesteenleggingen
Vzw Het Lieverdje vangt al ruim 16 jaar kindjes op in Antwerpen. Momenteel in Borgerhout en Deurne, maar binnenkort komt daar een nieuwe en indrukwekkende locatie bij in Hoboken. De eerste steen hiervoor werd in november vorig jaar gelegd. Eens klaar, zullen er 108 kindjes onderdak vinden.

Eind april 2018 werd begonnen aan de bouw van nog een nieuw kinderdagverblijf van Het Lieverdje. Deze keer in de Antwerpse Damwijk. Daar komen 45 nieuwe opvangplaatsen bij. Deze kinderopvang een OKiDO: de kindjes zijn niet alleen welkom voor een korte periode. Het is een slim antwoord op de vraag van ouders om tijdelijke en dringende opvang in het kader van tewerkstelling. De opening van dit kinderdagverblijf is gepland begin 2019.