Geluidsactieplan Antwerpen

Antwerpen heeft, als eerste stad in Vlaanderen, samen met de Vlaamse overheid een geluidsactieplan met maatregelen opgesteld. Het doel: de blootstelling aan geluidshinder verminderen. Een van de maatregelen is het installeren van geluidsschermen langs gewestwegen om de hinder voor nabije bewoners te verkleinen. Het actieplan lijst ook manieren op om stille plekken te beschermen.

Eind april keurde het college de vervanging van het geluidsscherm aan de Tuinwijk in Borgerhout goed. Die moet de geluidshinder van de E313 verminderen. Binnenkort starten de werken en voor eind 2018 zal de vernieuwde scherm al klaar zijn. Het project is een samenwerking tussen de stad en de Vlaamse overheid.

De Tuinwijk in Borgerhout bevindt zich nabij het knooppunt Antwerpen-Oost waar de R1 verbinding maakt met de E313/E34. Metingen tonen dat de huidige geluidswerende constructie (die dateert uit de jaren ’80) de Tuinwijk niet meer voldoende beschermt tegen het geluid van de snelweg.

Omgevingslawaai kan leiden tot stress, hoge bloeddruk, hartklachten, slaapstoornissen, concentratie- en leerproblemen en andere gezondheidsklachten. Het is daarom belangrijk de blootstelling aan te pakken. Het geluidsscherm aan de Tuinwijk wordt nog voor het eind van dit jaar opgeleverd. Antwerpen financiert 60 procent van het project, de Vlaamse overheid 40 procent.

Het geluidsscherm aan de Tuinwijk is een van de twee nieuwe rond onze stad. Het andere bevindt zich aan Schoonbroek in Antwerpen.

Een andere piste is het installeren van stille wegdekken om knelpunten aan te pakken. In 2015 is de stad gestart met een proefproject. Verschillende asfaltmengsels werden geprobeerd om te kijken naar hun impact op het lawaai van de auto’s die erover rijden. De gegevens worden momenteel verwerkt. De stad organiseert dit experiment samen met het Vlaams Agentschap Wegen en Verkeer, de Universiteit Antwerpen en het Opzoekingscentrum voor de Wegenbouw.

Ook vraagt de stad ontwikkelaars om voor elk nieuw bouwproject na te denken over geluid. Ze moeten al in het ontwerp garanderen dat ze geluidshinder zullen beperken.