Stad bestudeert droogte en plaatst slimme watersensoren

Stad Antwerpen gaat de problematiek van droogte en de gevolgen daarvan voor de stad bestuderen. Daarnaast laat ze ‘slimme’ pluviometers plaatsen die gegevens verzamelen over de gevallen neerslag. Ook komen er proefprojecten om het grondwaterpeil en het waterpeil  van vijvers automatisch te meten. Vandaag gebeurt dat nog manueel. De verzamelde info zal gebruikt worden om het stedelijke klimaatbeleid te ondersteunen.

Antwerpen ondertekende in 2014 de Covenant of Mayors Adapt. Dat houdt in dat de stad een klimaatadaptatiestrategie opmaakt en maatregelen neemt om de lokale gevolgen van de klimaatverandering te verminderen.

Effecten klimaatwijziging
Door de klimaatwijziging, de verharding in stedelijke omgevingen en het oppompen van grondwater stijgt de kans op toekomstige droogte en waterschaarste. In Antwerpen is een van de meest in het oog springende gevolgen de daling van het waterpeil in een aantal stadsvijvers. Maar de toegenomen kans op droogte heeft mogelijk ook effecten op de stabiliteit van gebouwen, natuur, stadsgroen, stadslandbouw, de beschikbaarheid van drinkwater en de bredere economie.

Droogtestudie
De stad Antwerpen werkt sinds begin 2018 aan een Waterplan. Om de effecten van droogte in dat plan zo goed mogelijk in beeld te brengen, heeft ze nu een droogtestudie besteld. Samen met verschillende partners waaronder water-link zal de stad op zoek gaan naar gerichte antwoorden op vragen als: Hoe gaan we om met bemalingen (het tijdelijk of permanent oppompen van water voor ondergrondse constructies)? Kunnen we het opgepompte water opnieuw in de grond brengen of hergebruiken voor andere doeleinden? Hoe kunnen we nog meer inzetten op het hergebruik van water? Is het een goed idee om naast individuele regenputten ook regenputten op grote schaal te bouwen? Of om grijs water (gebruikt water uit badkamer en keuken) te hergebruiken?

Nieuw netwerk regenmeters
Het is ook nodig om de  hoeveelheid neerslag in kaart te brengen. Daarom zal een firma verspreid over de districten acht ‘slimme’ regenmeters plaatsen, die hun gegevens automatisch doorsturen naar een centrale computer bij de stad. Ze vervangen onder andere het intussen verouderde meetnetwerk dat in 1995 geïnstalleerd werd om het neerslagklimaat in kaart te brengen.

Test automatische meters
Tot nu toe meet de stad het water- en grondwaterpeil van de vijvers manueel. Er komt nu een nieuwe automatische grondwaterpeilmeter langs de vijver van het Stadspark en een peilmeter op een andere vijver. Zo kan het automatiseren van die metingen getest worden.

Pilootprojecten
De weerstations van imec in de smart zone van Sint-Andries vullen het meetnetwerk verder aan. Samen met temperatuurmetingen uit andere projecten volgen ze het huidig en toekomstig klimaat nauwgezet op.

In Antwerpen lopen er ook pilootprojecten rond klimaatadaptatie. In de tuinstraten bijvoorbeeld worden in samenwerking met water-link verhardingen maximaal vervangen door bomen, gras of plantbakken. Groen vermindert niet alleen de hittestress, het zorgt ook voor lagere piekdebieten in de riolering bij hevige neerslag. In de  Lange Ridderstraat wordt als testopstelling nu ook een automatische debietmeter geplaatst die de waterhoeveelheid in de riolering monitort.