Eerste spadesteek Scouting Hoboken

De scouts en gidsen van Hoboken zijn goed bezig. Hun ledenaantal stijgt enorm snel. Dat is fantastisch nieuws. Als schepen voor Jeugd ben ik heel blij met de steeds toenemende populariteit van jeugdbewegingen. Maar een stijgend ledentaal vraagt ook voldoende ruimte voor iedereen. Daarom gaat vandaag de schop in de grond om jullie ruimte klaar te maken voor de toekomst.

Ik geloof sterk in het belang en de meerwaarde van jeugdwerk. De kinderen en jongeren moeten een plaats hebben om zich te ontspannen, ontplooien en ontwikkelen. Om hun talenten te ontdekken. En die plaats is hier in Hoboken niet meer voldoende aanwezig.

Daarom starten vandaag de werken om de ruimte van Scouting Hoboken klaar te maken voor de toekomst. Niet alleen komt er meer plaats, de ruimte wordt ook beter en veiliger ingevuld. Bovendien wordt gekozen voor een duurzaam project.

Op die manier is Scouting Hoboken klaar voor de nieuwe bende enthousiaste jongeren die er elk jaar zal aankloppen. Mede door de nieuwe wijk Groen Zuid wordt die groep enkel nog groter. Deze jongeren zullen daar een tweede thuis vinden en er een fantastische tijd beleven.

Ik bedank graag alle leiding en vrijwilligers om in Hoboken een aantrekkelijk jongerenaanbod te voorzien. En ook bedank ik alle vrijwilligers om dit bouwproject met zoveel enthousiasme aan te vatten.

De voorbije jaren investeerde dit stadsbestuur ook op tal van andere plaatsen in jeugdinfrastructuur. En altijd is de passie van de vrijwilligers inspirerend.