Nieuwe lokalen Chiro De Kievitjes

2018 is een feestjaar voor Chiro De Kievitjes. Niet alleen bestaan zij 50 jaar, ook zijn de verbouwingswerken eindelijk afgerond. De oude lokalen voldeden niet meer aan de nieuwe noden. Vandaag vieren we het einde van de derde en laatste fase. De lokalen van Chiro De Kievitjes zijn nu klaar voor de toekomst én klaar om de steeds groeiende groep leden op te vangen!

Als schepen voor Jeugd klinkt dat laatste als muziek in mijn oren. De populariteit van jeugdbewegingen maakt me blij. Ik geloof namelijk sterk in het belang en de meerwaarde van jeugdwerk. Kinderen en jongeren moeten voldoende ruimte hebben om op te groeien in onze stad. Ze moeten een plaats hebben om zich te ontspannen en ontplooien, om zich te ontwikkelen en om te leren ondernemen.

Jeugdwerk biedt een kwalitatief antwoord op deze vraag. Jongeren ontdekken wie ze zijn en welke talenten ze bezitten. Bovendien leren ze om samen met anderen te spelen én iets op poten te zetten.

Bedankt aan alle leiding en vrijwilligers om in Zandvliet zo’n aanbod te voorzien. Jullie jeugdwerking bezorgt kinderen en jongeren wekelijks een leuke en leerrijke tijd.

Voor hun werking heeft een jeugdvereniging natuurlijk nood aan goede en veilige lokalen. De voorbije jaren hebben wij daarom als stad sterk geïnvesteerd in jeugdinfrastructuur. In plaatsen die voor jongeren uitgroeien tot een tweede thuis.

En het zijn deze jongeren die vandaag enorm trots mogen zijn. Want de nieuwe lokalen in Zandvliet zijn het resultaat van initiatief en ondernemen. Een resultaat dat er enkel en alleen is gekomen door de inzet van de leden, leiding, oud-leden en ouders van deze Chiro.

Proficiat aan iedereen die heeft meegewerkt aan deze fantastische realisatie. En ik wens alle leden en leiding veel plezier tijdens het nieuwe werkjaar.