Proefproject geluidsarme wegdekken positief geëvalueerd

Het Antwerpse stadsbestuur wil geluidshinder in de stad aanpakken. Een van de manieren om geluid te verminderen, zijn zogenaamde geluidsarme wegdekken. Het proefproject dat daarover van start ging in 2015 krijgt nu een positieve evaluatie.

Een belangrijke oorzaak van geluidshinder in Antwerpen is het wegverkeer. Om die hinder te verminderen zijn er allerlei innovatieve ingrepen mogelijk. In 2015 liet de stad daarom als proefproject geluidsarme wegdekken aanleggen in de Kleine Doornstraat (Wilrijk) en de Zandvlietse Dorpstraat (Zandvliet). Onderzoekers van de Universiteit Antwerpen en het Opzoekingscentrum voor de Wegenbouw monitorden de voorbije jaren de nieuwe wegdekken op slijtage en het beperken van de geluidsoverlast. Zij peilden tijdens de testfase ook bij omwonenden naar hun ervaringen omtrent de geluidshinder.

Partners stellen een positieve eindevaluatie voor
De omwonenden van de proeflocaties werden zowel vóór als één maand en zes maanden na de aanleg bevraagd om te onderzoeken of ze minder geluidshinder merkten. Dat bleek effectief het geval te zijn. Ook toonden de antwoorden op bijkomende vragen over levenskwaliteit aan dat mensen zich beter voelen als ze minder geluidshinder ervaren.

De innovatieve, geluidsarme asfaltlagen die gebruikt werden in plaats van klassiek asfalt werken zeer goed. De vooropgestelde geluidsvermindering van 3 dB(A) wordt twee jaar na aanleg nog overal gehaald. De toplagen zijn bovendien niet enkel geluidsreducerend, ze verminderen ook de rolweerstand van de voertuigen, wat leidt tot minder energieverbruik en een verlaagde uitstoot door de voertuigen die hierover rijden.

Een geluidsreductie van 3 dB(A) van het wegverkeerslawaai lijkt weinig, maar betekent voor de omwonenden zoals aangetoond wel een duidelijk waarneembare verlaging van het geluidsniveau.

Dichte opvolging
De gekozen proeflocaties zijn minder drukke wegen. Daarom hadden de onderzoekers tijd om de toplagen zeer nauwkeurig aan te leggen en op verschillende momenten te evalueren. Er werden van nabij metingen uitgevoerd van het geluid dat verschillend types banden maken wanneer ze over het wegdek rollen, en van het geluid dat een voorbijrijdend voertuig maakt. Ook de volgende jaren worden die wegdekken blijvend opgevolgd om de slijtage en geluidsverminderende eigenschappen verder te onderzoeken.

Stad zet project verder
Uit het rapport blijkt dat de meeste winst gehaald kan worden als geluidsarme wegdekken aangelegd worden op straten met veel doorgaand verkeer in dichtbevolkte wijken. Bovendien is de manier waarop de aanleg gebeurt zeer belangrijk om het gewenste geluidseffect te bekomen. De stad Antwerpen zal nu in kaart brengen welke straten het meest gebaat zijn bij geluidsarme wegdekken. Verder wordt bekeken hoe geluidsreducerende wegdekken mee opgenomen kunnen worden in het eisenpakket dat nu aan de aannemers van wegenwerken overgemaakt wordt bij een heraanleg. De stad en de districten laten immers continu asfalt vernieuwen.

Samenwerking met UA en Universiteit Antwerpen en OCW
De stad Antwerpen werkte voor dit project samen met Universiteit Antwerpen en het OCW en kreeg ondersteuning van het Vlaams Agentschap Wegen en Verkeer. Met de onderzoeksgroep EMIB (Energy & Materials in Infrastructure & Buildings) beschikt de universiteit over heel wat expertise op het vlak van innovatieve wegdekken. Het OCW van zijn kant doet al jaren in internationaal verband onderzoek inzake rolgeluid en de bestrijding ervan met geluidsarme wegdekken en beschikt eveneens over veel knowhow voor dit project.