Premie Stadslab2050 voor vernieuwende en duurzame projecten

Via Stadslab2050 kent de stad Antwerpen sinds 2013 jaarlijks premies toe aan vernieuwende en duurzame projecten. Geïnteresseerde bewoners, kennisinstellingen en bedrijven kunnen zich tot 1 oktober 2018 inschrijven voor een nieuwe projectronde. De stad trekt hiervoor in totaal elk jaar 100.000 euro uit en per project maximaal 15.000 euro.

Een jury selecteert uit de ingediende voorstellen de projecten die steun krijgen aan de hand van verschillende criteria. In de eerste plaats wordt er gekeken naar de milieu-impact. Ten tweede is het innovatieve, vernieuwende karakter van het project belangrijk. Ook een uitgewerkt plan van aanpak waarin duidelijke doelen, middelen en een stappenplan met timing staan, is van belang. Tot slot focust de jury op de samenwerkingsmogelijkheden waarbij over de grenzen van de eigen organisatie wordt gekeken.

Enkele thema’s waarrond een project kan worden gestart zijn: energie, mobiliteit, stedelijk groen, luchtkwaliteit en geluidsklimaat, materialen of afval, ruimtegebruik, voeding, duurzame ondernemingsmodellen… Enkele voorbeelden van projecten die zo reeds de steun krijgen van de stad zijn de meest duurzame jeans HNST, de gerecycleerde zonnebrillen van W.R.Yuma, de duurzame initiatieven voor kinderen en scholen van BOS+ en de speeldaken van vzw Habbekrats.

De hoogst gerangschikte projecten krijgen, binnen het voorziene budget, een premie van het projectenfonds. In 5 jaar tijd kregen al 35 projecten de steun van het projectenfonds duurzame stad.

Meer info over het projectenfonds duurzame stad staat op www.antwerpen.be.