Stem en help Antwerpen haar gebouwen energiezuiniger te maken

De Vlaamse overheid heeft aan steden en gemeenten extra budget beloofd om hun publieke gebouwen energiezuiniger te maken. Voorwaarde is dat minstens 1% van de (volwassen) inwoners van de gemeente stemt op hun favoriete project. Antwerpen heeft nog 3.100 stemmen nodig en roept inwoners op om te stemmen op een van de ingediende Antwerpse projecten op www.stroomversneller.be. Als minstens 1% van alle Antwerpenaars stemt, krijgt de stad het extra budget.

Op de website stroomversneller.be ontdekken inwoners welke publieke gebouwen een extra financieel steuntje kunnen gebruiken om energie te besparen. De Vlaamse overheid geeft aan steden en gemeenten een extra budget als ze 1% van hun volwassen inwoners kunnen overtuigen om een favoriet project te kiezen. Antwerpen schoof 8 projecten naar voren die een energie make-over verdienen.

De stad Antwerpen draagt al jaren haar steentje bij om minder energie te gebruiken in haar eigen gebouwen. Binnen de stad bestaat er een Energiebeheercel die bestudeert in welke stedelijke gebouwen, welke energiebesparende ingrepen mogelijk zijn. Die ingrepen kosten veel geld, maar dankzij de steun van de Vlaamse overheid kan de stad nu misschien nog meer werken laten uitvoeren. Het enige wat daarvoor nodig is, is dat inwoners van de stad stemmen op hun favoriete energiebesparende project.

Tot 7 oktober kunnen bezoekers op www.stroomversneller.be acht Antwerpse projecten ontdekken. Vlaanderen belooft een extra budget tot 520.000 euro als 4000 Antwerpenaars hun stem uitbrengen op een van de Antwerpse projecten. Tot nu toe brachten bijna 900 inwoners hun stem uit. De stad heeft dus nog 3100 stemmen nodig om het extra budget te krijgen.

Van LED-verlichting over nieuwe stookketels tot isolatie
De projecten die meedingen naar de stem van de Antwerpenaar zijn vrij divers. Zo wil de stad onder andere de verlichting vernieuwen van het districtshuis van Berchem, sporthal Plantin-Moretus en bibliotheek Elsschot. In die gebouwen zijn nog TL-lampen of klassieke spaarlampen aanwezig. Door die lampen te vervangen door moderne LED-technologie, kan de stad hier 146.159 kWh besparen.

Sporthal Luchtbal is dan weer toe aan nieuwe isolatie. Dit gigantische project heeft een geschatte kost van 800.000 euro, maar is wel goed voor een verwachtte besparing van 125.810 kWh.

Verder zijn er drie locaties waar modernere stookplaatsen de energierekening flink omlaag kunnen helpen. Zowel het districtshuis van Berendrecht-Zandvliet-Lillo, sporthal All-In en de kruidtuin, beter bekend in Antwerpen als Den Botaniek, krijgen condenserende ketels met regeling zodat zij optimaal afgestemd zijn op het gebruik van de gebouwen door bezoekers. Hier verwacht de stad een besparing te realiseren van 116.443 kWh.

En als laatste wil de stad de enkele beglazing van zwembad Kiel door dubbele beglazing vervangen. Ook dit is een project dat tot 19.880 kWh besparing kan opleveren.

In totaal zou de stad na uitvoering van deze acht werken een jaarlijkse besparing van 408.292 kWh kunnen realiseren. Dat komt overeen met het jaarlijks gemiddelde elektriciteitsverbruik van ongeveer 115 gezinnen. Deze projecten staan vanaf 2019 op de agenda om uit te voeren. Het extra budget dat de stad zal ontvangen na genoeg stemmen, zal dienen om nog meer gelijkaardige energiebesparende werken uit te voeren.

Energieaudits om rendement te berekenen
Op basis van energieaudits brengt de stad de energiebesparende maatregelen en hun terugverdientijd in beeld. Het kan dan gaan om bijvoorbeeld stookplaatsrenovatie, optimalisering HVAC-regelingen, dak- en spouwmuurisolatie, hoogrendementsbeglazing en warmtekrachtkoppeling. De uitgevoerde werken gebeuren in eigen beheer of in samenwerking met private aannemers. Na elke uitwerking volgt een evaluatie.

Al gerealiseerde besparingen
Van 2014 tot en met 2018 heeft dit onder meer geleid tot 230 uitgevoerde werken, een investering van 6.170.114 euro, een besparing van 543.614 euro per jaar en een CO2-emissie-reductie van 1546 ton.