10 jaar Zappa!

Eind april 2009 opende Zappa voor het eerst de deuren. De oude feestzaal was toen net gerenoveerd en vergroot. Sindsdien is Zappa het kloppende hart op het Kiel voor en door jongeren. De tiende verjaardag gaat samen met een naamsverandering: het gebouw op het Kiel heet voortaan Kavka Zappa!

Het verhaal van Zappa begint in 2000 wanneer een groep gedreven jongeren een jeugdhuis start. Een deel van lagere school Musica transformeert in wat we vandaag jeugdcentrum Kavka noemen op de Oudaan in Antwerpen. Om te fuiven week het centrum uit naar het Kiel.

In 2009 evolueerde deze locatie in meer dan een uitvalsbasis om te fuiven. De feestzaal werd een evenementenzaal, Zappa werd een bruisend centrum voor jongeren. Als een van de eerste jongerencentra in Antwerpen werken ze rond competenties en toeleiding naar werk.

Sindsdien is de werking van Zappa enkel gegroeid. 80.000 bezoekers per jaar, honderden evenementen, tientallen workshops, expo’s en projecten. De rode draad is altijd dezelfde: jongeren. Elk idee start en eindigt bij hen. Jongeren vinden er een plaats om zich te ontspannen, ontwikkelen en ontplooien. Ze kunnen hier ondernemen en doen zo ervaring op waar ze later de vruchten van plukken.

Zappa wordt gedragen door een kern van vijftien professionelen en enkele honderden enthousiaste vrijwilligers. Het is vooral die laatste groep die van onschatbare waarde is binnen een werking als deze. Zij maken Zappa tot wat het is. Zij zijn Zappa.

Dit is een sociale plaats waar jongeren samenkomen om elkaar te inspireren en te stimuleren. Om samen deel te nemen aan het diverse en dynamische jongerenaanbod. De werking van Zappa krijgt op het Kiel het gezelschap van twee andere organisaties: een tewerkstellingsproject van Werkhaven en de uitleendienst die jeugdverenigingen ondersteunt met materiaal voor evenementen.

Omdat wij als stad enorm geloven in de werking van zowel Kavka als Zappa, brengen wij hen vanaf dit seizoen samen onder één noemer: Kavka. Het gebouw in het centrum van de stad wordt omgedoopt tot Kavka Oudaan, het gebouw op het Kiel heet voortaan Kavka Zappa. Beide krijgen ook een nieuwe logo.

Graag bedank ik alle medewerkers en vrijwilligers voor hun keiharde inzet de voorbije tien jaar. Als schepen voor Jeugd is het geweldig om samen te werken met organisaties zoals Zappa en Kavka. Ik wens jullie allemaal proficiat met dit knappe jubileum. Doe zo verder!