Restwarmte Indaver voor woonwijken en bedrijven

Het college keurde vandaag het strategisch partnerschap tussen de stad, het Havenbedrijf, Indaver en Fluvius goed om te onderzoeken of de restwarmte van de thermische installaties van Indaver gebruikt kan worden om de wijken Luchtbal en Rozemaai duurzaam te verwarmen. Met dit nieuwe warmtenet in de haven kunnen ook bedrijven van warmte worden voorzien. De Vlaamse regering maakte hiervoor eerder deze week een eerste schijf van 15,7 miljoen euro vrij.

In de verbrandingsinstallaties van Indaver, gelegen in het Antwerpse havengebied, komt veel warmte vrij. Deze warmte wordt nu al gebruikt voor bedrijfsprocessen en productie van elektriciteit. De warmte die overblijft na productie van elektriciteit is nog uitermate geschikt voor verwarmingstoepassingen. Hergebruik van deze warmte is een duurzaam alternatief voor het gebruik van fossiele brandstoffen om bedrijfsgebouwen en/of woningen te verwarmen.

De stad, het Havenbedrijf, Indaver en netbeheerder Fluvius voeren al langer gesprekken over het uitkoppelen van restwarmte binnen de stad. Vandaag besloten ze om tot in detail te gaan bestuderen wat de haalbaarheid is om de restwarmte van de verbrandingsinstallaties van Indaver te gebruiken om enkele naburige industriële sites én de wijken Luchtbal en Rozemaai duurzaam te verwarmen. De stad sloot eerder een engagementsverklaring met Woonhaven die de sociale woningen in die gebieden maximaal zal voorbereiden op een aansluiting op het warmtenet. Op die manier verwezenlijken stad en Woonhaven samen hun ambitie om duurzaamheid centraal te stellen.

Grootste warmtenet van Vlaanderen
Wanneer dit warmteproject haalbaar blijkt en gerealiseerd wordt, zal het naar capaciteit het grootste warmwaternetwerk van Vlaanderen zijn. Bovendien wordt voor dit netwerk de eerste grote leiding vanuit de haven naar de binnenstad aangelegd.

De restwarmte van Indaver wordt door die leiding 12 kilometer verderop getransporteerd naar 3000 gezinnen, 7 scholen en enkele openbare gebouwen in de woonwijken Luchtbal en Rozemaai. Onderweg voorziet ze een aantal industriële afnemers in het havengebied van warmte.

Jaarlijkse CO2-besparing van 27.000 ton
Wanneer het leidingnet volledig is aangelegd, zal dit warmtenet goed zijn voor een jaarlijkse CO2-besparing van 27.000 ton. Dit is gelijk aan de jaarlijkse besparing door ongeveer 19 grote windmolens van 3,3 MW, of aan de jaarlijkse uitstoot van 18.000 nieuwe wagens. Bovendien kan het warmtenet op termijn nog uitgebreid worden naar omliggende buurten en afnemers.

De aanleg van een warmteleiding is een ingrijpend project. De partners slaan daarom nu de handen in elkaar om een verdere detailstudie uit te voeren die formeel duidelijk moet maken of de aanleg van het warmtenet rendabel genoeg is en de afnemers van voldoende warmte kan voorzien. Het is ook de bedoeling dat de gebruikers van het warmtenet niet meer voor hun warmte zouden betalen dan wanneer ze die zelf met aardgas zouden opwekken.

Duurzame haven
Economie en duurzaamheid zijn verenigbaar en vervullen beide een belangrijke rol in de haven van Antwerpen. Ecluse, het eerste stoomnetwerk tussen verschillende bedrijven in het havengebied, is hiervan een sprekend voorbeeld. Het toont de innovatieve spirit van de bedrijven. Dankzij het nieuwe partnerschap verduurzaamt de haven verder, ook buiten het havengebied.

Wat is een warmtenet?
Een warmtenet is een leidingnetwerk waarmee warm water van een producent naar verbruikers gepompt wordt. Via een netwerk van super-geïsoleerde leidingen stroomt de warmte tot in woningen, openbare gebouwen of industriële gebouwen. Die warmte kan dan gebruikt worden om ruimtes te verwarmen of voor het aanmaken van sanitair warm water. Door duurzame bronnen op het net aan te sluiten, verwezenlijken de partners hun klimaatambities.