Proefproject verwijderen asbest

De productie van asbest is ondertussen een 20 jaar verboden, maar toch is de strijd tegen deze mineralen nog heel actueel. Het is namelijk een strijd tegen de geschiedenis. Daarom startten we samen met OVAM een proefproject om het opsporen én verwijderen van asbest te versnellen en te verbeteren. 

Er wordt geschat dat in Vlaanderen nog steeds zo’n 2,3 miljoen ton asbesttoepassingen aanwezig zijn in gebouwen en in infrastructuur, zoals bijvoorbeeld bruggen. Ook telt Vlaanderen nog vele duizenden kilometers nutsleidingen die geïsoleerd zijn met asbest.

Ongebonden asbestdeeltjes in leidingen kunnen loskomen, zich verspreiden en schadelijk zijn. Gebouwen van voor 1980 hebben kans dat ze asbest bevatten. Het is een enorme uitdaging om dit asbest op te sporen en veilig te verwijderen.

Proefproject
In Antwerpen zijn we ons hier zéér van bewust. Daarom startten we samen met OVAM een proefproject. Bewoners konden intekenen op een offerteaanvraag van een professioneel en erkend asbestverwijderaar. Daarna kregen ze van OVAM, een woonkantoor en het EcoHuis begeleiding tijdens de verwijdering van het asbest en konden ze hiervoor financiële ondersteuning bekomen.

Onze oproep werd verspreid via de verschillende stadskanalen en via CIB Antwerpen, de koepel van makelaars en syndici. Op die manier beoogden we een zo groot mogelijke groep te bereiken en te overtuigen. Want overtuigen is nodig. De kostprijs om asbest te verwijderen kan hoog oplopen. Het gratis aanbieden van een diagnose en een tussenkomst van 50 procent in de saneringsfactuur moest bewoners over de streep trekken.

Ondersteuning én ontzorging
Dit eerste project richtte zich op 50 locaties, met elk een tussenkomst tot 7.000 euro. Een aanzienlijke investering waar vrijwel meteen 150 gezinnen zich voor aanmeldden. Naast de financiële ondersteuning kon ook de ontzorging hen overtuigen: de oplossing werd makkelijk en transparant aangeboden.

In drie op de vier gecontroleerde leidingisolatie werd – jammer genoeg – asbest gevonden. Door een goede samenwerking van alle partners werd de asbest op 50 locaties binnen de drie maanden volledig en veilig verwijderd.

Gezond en ecologisch wonen
Het EcoHuis en de Antwerpse woonkantoren leidden de deelnemers ook naar verder verbouwadvies en naar informatie over premies en de stedelijke renovatietoelage. Zo konden wij als stad een mooi pakket aanbieden met zowel asbestverwijdering, energierenovatie en investeren in gezond en ecologisch wonen.

We merken dat veel andere eigenaars en syndici ook interesse hebben in dit project. Als stad starten we graag begin 2019 een nieuw traject. Het doel blijft hetzelfde: een asbestvrije, gezonde en ecologische stad met kwaliteitsvol wonen.