Triple-A op bezoek in Antwerpen

Vandaag verwelkomde ik in het Bernarduscentrum verschillende leden van Triple-A. Dit project is een samenwerking tussen acht Europese partners onder leiding van de Technische Universiteit Delft (TUD).

Triple-A richt zich op drie dingen: het vergroten van het bewustzijn over (awareness), het bieden van gemakkelijke toegang tot (access), en uiteindelijk het gebruik van emissiearme oplossingen door huishoudens (adoption). Triple-A is een geweldig initiatief. Ik ben blij dat Antwerpen de Europese ambitie deelt om klimaatneutraal te worden. Ons doel is het bereiken van klimaatneutraliteit in 2050 en een CO2-reductie van minstens 50% in 2030.

Project warmtenetten
Dat zal niet eenvoudig zijn. Momenteel wordt meer dan 90% van de verwarmingsvraag in Antwerpen gedekt door individuele ketels op aardgas of stookolie. De transitie van onze verwarmingssystemen is van groot belang om onze ambitieuze doelstelling te bereiken. De uitrol van een stadsbreed warmtenet dat gebruik maakt van hernieuwbare bronnen of restwarmte is een belangrijke maatregel in de realisatie van onze ambities. Deze transformatie wordt al zichtbaar in Antwerpen. In 2015 zijn we gestart met ons eerste netwerk in Nieuw Zuid. De komende drie jaar plannen we de installatie van warmtenetten in zes nieuwe ontwikkelingen.

Project benoveren
Het gebruik van stadsverwarming is slechts één stukje van de puzzel. We richten ons ook op andere initiatieven om een koolstofarme stad te worden, zoals bijvoorbeeld benoveren. Dat betekent zoveel als ‘beter renoveren’. Oude gebouwen zijn zelden energiezuinig. Ze stoten meer CO2 uit, zorgen voor hogere energierekeningen en voor minder comfort en veiligheid. Daarom helpt Antwerpen gezinnen om hun huizen te renoveren door het bieden van technisch advies en financiële steun.

Project BREEAM
De stad zelf streeft ook naar klimaatneutraliteit. Zo is er bijvoorbeeld de huidige restauratie van ons stadhuis. Om de energie-efficiëntie van dit monumentale gebouw te verbeteren, kozen we voor de Building Research Establishment Environmental Assessment Method – of kortweg BREEAM. Die stelt ons in staat om duurzame maatregelen te nemen en tegelijk rekening te houden met de erfgoedwaarde van het gebouw.

Deze en andere verhalen deelde ik met de leden van Triple-A. Ook luisterde ik naar hun ervaringen en ideeën om samen te werken richting de duurzame stad van de toekomst.