ANTWERPEN KIJKT VERDER DAN FAIR-TRADE LOGO

Als grootste centrumstad wil Antwerpen het goede voorbeeld geven en aandacht besteden aan ontwikkelingssamenwerking. Dat kan je niet enkel verkondigen, maar moet ook blijken uit daadkrachtige beslissingen. Een typisch voorbeeld is koffie. In al onze stadslocaties wordt daarom koffie, thee en suiker aangeboden uit het duurzame aankoopcircuit. Maar, wij engageren ons verder: ons Actieplan Duurzame Aankopen vormt een belangrijk en ambitieus richtinggevend kader bij alle aanbestedingen die worden uitgeschreven. De aankoopdienst van de stad Antwerpen tracht de duurzaamheidscriteria zoveel mogelijk te integreren in langere termijncontracten. Voor alle duidelijkheid: hierbij kijken we verder dan louter het FairTrade-logo. Ook lokale productie, korte keten, kleinschalige biologische landbouw en aandacht voor klimaat en duurzame consumptie,… hebben hierin een plaats.

Gezien de grootte van de stad Antwerpen en haar administratie heeft het duurzame aankoopbeleid dat nagestreefd wordt een hele grote impact. Het maakt van de stad een grote aankoper en speler op de markt. Daarnaast ondersteunen we heel wat partners rechtstreeks die zich inzetten voor sensibilisering en het verduurzamen van het handelscircuit. Een aantal stadslocaties nemen hierin een voorbeeldrol op, zoals bijvoorbeeld het Ecohuis. 

De stad heeft niet enkel impact als aankoper, maar ondersteunt ook zelf rechtstreeks projecten rond duurzame economie. Via het beleidsdomein ontwikkelingssamenwerking helpen we in Marokko een tiental landbouwcoöperaties bij de uitbouw van hun duurzame coöperatieve. Op deze manier stimuleert de stad Antwerpen duurzame handel en ontwikkeling van achtergestelde regio’s. Kleinschalige biologische landbouw, kwetsbare doelgroepen, korte keten en sociale rechtvaardigheid komen hier allemaal samen: people, planet en profit als motor van duurzame ontwikkeling. Maar ook binnen onze stad zelf stimuleren we lokale productie, zoals via ’t Dak van ’t Pakt dat een mooi en succesvol voorbeeld is van lokale en duurzame stadslandbouw.

De stad Antwerpen zet zich in voor duurzame handel, en meent dat ook partners zonder het FairTrade-logo op een correcte manier handel kunnen drijven. Wij zien het als onderdeel van een breder verhaal van duurzaamheid, waarbij ook aandacht gaat naar lokale (Vlaamse) boeren, korte keten, kleinschalige biologische landbouw en aandacht voor het klimaat en duurzame consumptie.