Antwerpse bibliotheken als schakel in het leren van het Nederlands

Antwerpen is echt de stad van schrijvers en boeken, de stad van boek en letteren. Investeren in taal, in een boek- en literatuurontvankelijk klimaat is belangrijk voor de levenskwaliteit van onze stad en de weerbaarheid van onze inwoners.

De meerstemmigheid van taal en boeken draagt bij tot emancipatie, competentieontwikkeling, cultuurparticipatie en leesplezier. En dat is belangrijk voor al onze inwoners, maar zeker ook voor nieuwkomers en anderstaligen. En daarom is het blijven investeren in taalpunten zo belangrijk.

De Taalpunten Nederlands zijn aan hun 10-jarig bestaan toe. In de taalpunten kunnen nieuwkomers en anderstaligen terecht om ook buiten de klassikale omgeving van het NT2-onderwijs hun Nederlandse taalkennis te oefenen. En dat is essentieel, want de kennis van het Nederlands is belangrijk om actief deel te kunnen nemen aan onze samenleving.

Antwerpen neemt met het concept Taalpunt Nederlands een echte voortrekkersrol op. De Antwerpse stedelijke methodiek is intussen verspreid in bibliotheken over heel Vlaanderen, met in totaal 115 Taalpunten Nederlands die gebruik maken van de databank en communicatiematerialen die we ontwikkelden. Dat is iets waar we terecht heel trots op mogen zijn!

Op elke locatie staan er taalcursussen, grammatica- en spellingsboeken, lees- en infoboeken, kranten, luisterboeken en Vlaamse films ter beschikking. Bovendien kunnen anderstaligen er ook oefenen op taalcomputers onder begeleiding van vrijwilligers en kreeg het bibliotheekpersoneel een gespecialiseerde opleiding om anderstaligen bij te staan.

De Taalpunten Nederlands zijn trouwens niet het enige initiatief dat onze bibliotheken nemen om anderstaligen en nieuwkomers oefenkansen Nederlands te bieden. Zo hebben we ook in samenwerking met Atlas een Open Inloop Taal in 4 bibliotheken waar mondelinge en schriftelijke vaardigheden geoefend kunnen worden onder begeleiding van een deskundige.

Onze bibliotheken blijven een belangrijke rol opnemen – ook in onze huidige digitale maatschappij. Moderne bibliotheken blijven relevant als kennisverspreiders en ontmoetingsplaats om allerlei vaardigheden en competenties bij te leren.