Stedelijke kinderopvang als partner voor een goede basis voor de kleuterschool

Kwalitatieve kinderopvang is een goede basis voor een succesvolle start in de kleuterschool. De stedelijke kinderopvang Antwerpen werkt dagelijks aan kwaliteitsvolle opvang van 0-3 jarigen. Met een vernieuwde visie en werkwijze wil ze haar maatschappelijke rol nog meer in de verf zetten.

De eerste jaren zijn enorm belangrijk voor de ontwikkeling van elk kind. Wat een kind van 0 tot 3 jaar doet en eet, bepaalt 80% van zijn latere gezondheid. Gezond eten, buiten spelen en voorlezen zijn dan ook essentiële pijlers in de ontwikkeling die niet mogen ontbreken.

Kinderopvang startte ooit vanuit het concept ‘verzorgen, bijhouden en bezig houden’ van kinderen. Doorheen de jaren evolueerde dit naar een pedagogische aanpak binnen de stedelijke kinderopvang waarbij een focus op ontwikkelingskansen en het welbevinden van kinderen centraal staat. Met een vernieuwde visie en bijhorend kennismakingsaanbod wil de stedelijke kinderopvang deze aanpak nog meer onder de aandacht brengen.

Groeipiramide

Ouders kunnen op 2 momenten per maand komen kennismaken met de stedelijke kinderopvang. Ze leren er niet alleen elkaar kennen, maar worden ondergedompeld in de visie en de werking aan hand van een infovideo en de groeipiramide.

“De groeipiramide is een visuele weergave van de visie die de stedelijke kinderopvang wil uitdragen: een stimulerende omgeving om te groeien en zich te ontplooien met aandacht voor gezonde voeding, voldoende bewegen, en taalontwikkeling. Op die manier zorgt de stedelijke kinderopvang voor een vlotte overgang naar de kleuterschool”, vertelt schepen voor kinderopvang Nabilla Ait Daoud.

Tournée Minérale 2.0: ‘Maand van de goede voornemens’

De stedelijke kinderopvang is partner van de ouder bij de opvoeding van hun kind. Samen moeten zij elk kind voldoende prikkelen, stimuleren en ondersteunen. Om deze ambitie kracht bij te zetten, organiseert de stedelijke kinderopvang in februari de ‘Maand van de goede voornemens’. Zij dagen ouders uit om die maand elke dag:

  • Hun kind een gezonde snack te geven
  • Minstens 5 minuten voor te lezen aan hun kind
  • Minstens 15 minuten buiten te spelen met hun kind

Van 20 tot 27 januari geeft de stedelijke kinderopvang het goede voorbeeld: in alle stedelijke kinderopvanglocaties vinden er leuke activiteiten plaats rond gezonde voeding, buiten spelen en voorlezen.

Ouders nemen samen deel aan de ‘Maand van de goede voornemens’ door hun naam op een affiche te schrijven in hun kinderopvanglocatie. De medewerkers van de stedelijke kinderopvang geven ouders advies en suggesties. Ook zijn er motiverende postkaarten om mee te nemen. Op het online portaal ‘Mijn Kinderopvang’ verschijnen heel de maand februari tips en ideeën rond gezonde voeding, buiten spelen en voorlezen.