Meer betaalbare kinderopvang in stad Antwerpen

Kwalitatieve kinderopvang is een belangrijke schakel in de ontwikkeling van een kind. Bovendien is het een goede opstap naar de kleuterschool. In een grootstad als Antwerpen zijn de noden aan betaalbare kinderopvang hoog. De stad Antwerpen voorziet daarom jaarlijks 1.380.000 euro extra voor de creatie van kinderopvang voor baby’s en peuters waar ouders een prijs betalen volgens hun inkomen.

De stad Antwerpen lanceert een nieuwe oproep presubsidiëring naar de kinderopvangsector. Concreet wil dit zeggen dat ouders met kinderen in een deelnemend initiatief een stedelijke toelage kunnen krijgen op basis van hun inkomen. Hiervoor trekt de stad een budget van 1.380.000 euro per jaar uit. Met dit budget kan de stad Antwerpen 200 bijkomende inkomensgerelateerde plaatsen creëren voor de Antwerpse ouder. 150 plaatsen worden verdeeld onder bestaande kinderdagverblijven die nu een vaste prijs met kinderopvangtoelage hanteren; de overige plaatsen gaan naar één of meerdere nieuwe kinderdagverblijven. Door de creatie van 50 nieuwe opvangplaatsen zet de stad Antwerpen opnieuw een belangrijke stap naar het behalen van de stedelijke norm van 39 plaatsen per 100 kinderen.

“Kinderopvang is niet enkel goed voor de ontwikkeling, betaalbare kinderopvang is bovendien erg belangrijk in de strijd tegen kinderkansarmoede. Mede dankzij de extra inspanningen van de stad, beschikken we momenteel over 6111 inkomensgerelateerde kinderopvangplaatsen en 1547 betaalbare plaatsen via de kinderopvangtoelage. Met deze 200 bijkomende betaalbare plaatsen werkt de stad verder aan een behoeftedekkend aanbod aan kinderopvang voor baby’s en peuters. De stad Antwerpen blijft echter pleiten voor bijkomende investeringen van de Vlaamse overheid om samen te zorgen voor betaalbare kinderopvang voor elke Antwerpse ouder.”

De start van subsidiëring is voorzien dit najaar voor de omschakelingsplaatsen en begin 2021 voor de nieuwe kinderdagverblijven.

Geïnteresseerde organisatoren van kinderopvang kunnen een aanvraag indienen ten laatste op 31 maart (omschakeling) of 31 mei (nieuwe plaatsen) 2020, via http://kinderopvang.csjdatabank.be/.