Stad stemt dienstverlening nog beter af op meldingen

De stad Antwerpen werkt hard om de administratieve rompslomp voor de burger te verkleinen en de stedelijke dienstverlening zo klantvriendelijk mogelijk te maken. Met de nieuwe meldingsapp ‘Amap’ – Algemene Meldingen APplicatie – kan de stad de dienstverlening voor haar inwoners afstemmen op de meldingen van burgers en werknemers.

Sinds september 2016 werkt de stad Antwerpen met een digitaal systeem waarin zowel burgers als medewerkers snel zelf meldingen kunnen maken. De meldingen die de inwoners kunnen inseinen zijn zeer divers en kunnen gaan over sluikstort, een volle vuilnisbak, graffiti, schade aan een speeltoestel of straatmeubilair, parkeren, overlast, de stedelijke dienstverlening,…

“Deze vernieuwde app past ook binnen onze stedelijke strategie ‘radicaal digitaal’, waarbij we van onze medewerkers ook verwachten dat ze onze ‘ogen en oren’ zijn op het terrein. Door de burgers te betrekken en zelf meldingen te laten inseinen hebben we als stad nog meer ‘ogen en oren’ op het terrein en kan ook de dienstverlening efficiënter georganiseerd worden.”

De digitale revolutie heeft vele voordelen. Enerzijds kan de administratieve rompslomp voor burgers zo eenvoudiger gemaakt worden, anderzijds kan ook de stedelijke dienstverlening klantvriendelijker georganiseerd worden.

De nieuwe meldingsapp ‘Amap’ is een stuk gebruiksvriendelijker dan de vorige meldingsapp. Zo werd de applicatie geoptimaliseerd voor meldingen via smartphone en moet de gebruiker minder stappen doorlopen om een melding succesvol in te seinen. Dubbele meldingen worden automatisch door het systeem gedetecteerd. De nieuwe app maakt ook gebruik van GIS-coördinaten. Dat wil zeggen dat bij iedere melding een precieze locatie meegegeven wordt. Dit is of de locatie van de melding, of de locatie van de foto die mee met de melding ingestuurd kan worden. Op die manier weten medewerkers exact waar ze moeten zijn.

“We zijn continu bezig om de dienstverlening naar onze burgers toe te verbeteren. Deze vernieuwde meldingenapp past perfect in dat plaatje. Het grootste voordeel ervan is dat we de binnenkomende meldingen op termijn (vanaf maart 2020) volledig kunnen linken met het achterliggende planningssysteem en de taken van een dienst of persoon. Dit zal een enorme stap vooruit zijn in onze dienstverlening aan onze inwoners, waar het als stad toch om draait.”

Met deze nieuwe applicatie wil de stad de drempel om problemen te melden nog laagdrempeliger maken. De verbeterde locatievoorziening zorgt voor een vlottere en betere signalisatie van het probleem en een snellere oplossing. Ook de melder kan rekenen op een snellere terugkoppeling.

“Concreet wil dit zeggen dat we op termijn kunnen gaan naar een dienstverlening waarbij bijvoorbeeld een melding van sluikstort onmiddellijk doorgegeven kan worden aan de dienst stadsreiniging, waarbij de route kan aangepast worden om het sluikstort op te ruimen en de straten weer proper te maken. Ook het gebruik van GIS-coördinaten (waarbij de locatie van de melding of de foto die men kan meesturen gebruikt wordt), zorgt ervoor dat onze diensten over correctere informatie beschikken en het probleem sneller kunnen oplossen.”