Eerste onbemande bibliotheek in Antwerpen

Vanaf 1 maart 2020 breidt Bib Bist in Wilrijk haar dienstverlening uit en past haar openingsuren aan. Tijdens de bijkomende openingstijden zal de districtsbibliotheek experimenteren met het concept van de onbemande bib. Met dit pilootproject wil Bib Bist zowel inzetten op extra flexibiliteit voor haar bestaande klanten als nieuwe leden werven.

Bib Bist in Wilrijk start als eerste bibliotheek in de Provincie Antwerpen met dit project. Het idee van de onbemande openingsuren is overgewaaid uit Scandinavië, Duitsland en Nederland waar ze al langer succes oogsten met deze vorm van dienstverlening. Ook enkele Vlaamse bibliotheken (Bree, Middelkerke, …) bieden sinds vorig jaar deze service aan en boeken ook positieve resultaten.

De stad Antwerpen heeft de voorbije jaren sterk geïnvesteerd in zelfuitleentoestellen en betaalautomaten in openbare bibliotheken, waardoor leden van de bibliotheek zelf hun materiaal kunnen ontlenen of terugbrengen. De districtsbibliotheek in Wilrijk werd in 2013 grondig vernieuwd waardoor het over moderne, duurzame technieken beschikt om licht en verwarming aan te sturen.

Bib Bist leent zich perfect voor dit proefproject omdat ze de traditionele bibliotheekwerking reeds geruime tijd aanvult met een veelvoud aan publieks- en vormingsactiviteiten. Mede hierdoor kon ze nog extra lezers aantrekken. Door toevoeging van de onbemande openingsuren ambieert Bib Bist deze tendens positief verder te zetten. Door haar huis nog vaker open te stellen, wil ze geïnteresseerden bereiken die omwille van drukke agenda’s tot nog toe niet in de bib geraakten.

Concreet betekent dit dat Bib Bist vanaf 1 maart ook op dinsdagochtend van 8 tot 10 uur, dinsdag- en woensdagavond van 20.15 tot 22 uur en zondag van 10 tot 17 uur open zal zijn. Naast deze onbemande tijdsblokken blijven de reguliere openingsuren met bibliotheekmedewerkers behouden. Dankzij dit pilootproject verhoogt het totale aantal openingsuren van 44 naar 57 uren.

“We blijven investeren in een betere werking en grote toegankelijkheid van onze openbare bibliotheken, want lezen is heel belangrijk voor de ontwikkeling van onze kinderen en jongeren. Niet alleen zorgt lezen ervoor dat ze zich kunnen ontpoppen tot kritische, geletterde, lees- en taalvaardige burgers, het draagt ook bij tot emancipatie en competentieontwikkeling. Met de extra onbemande openingsuren willen we zo veel mogelijk drempels wegwerken en nog meer mensen aansporen om inspiratie op te doen in het open huis dat deze bibliotheek is!”

In functie van dit proefproject is een nieuw toegangssysteem opgezet om tijdens de vastgelegde onbemande uren toegang tot bib Bist te verlenen. Geregistreerde gebruikers kunnen de deuren openen door het scannen van hun A-kaart. Om de nodige veiligheid te garanderen is er camerabewaking.

Geïnteresseerden moeten zich op voorhand registreren om gebruik te kunnen maken van deze extra openingsuren. Deze registratie zal in eerste instantie gebeuren aan de balie van de bibliotheek. Een gebruiker moet lid zijn van de bibliotheek, moet ouder zijn dan 18 jaar en mag op het moment van registratie geen openstaande bibliotheekschulden hebben.

Voor geïnteresseerde bezoekers biedt Bib Bist tot eind maart infosessies aan op dinsdag tussen 9 uur en 10 uur, donderdag tussen 19 uur en 20 uur, en op zondag om 11 uur en om 13 uur. Tijdens de onbemande uren kunnen bezoekers bij een infopunt  in de bib een antwoord vinden op vragen in verband met de dienstverlening.

De stad Antwerpen zal de bezoekerscijfers monitoren, het proefproject tussentijds evalueren en indien nodig bijsturen. Bij een positieve evaluatie na 1 jaar zal bekeken worden welke andere bibliotheken in Antwerpen in aanmerking komen voor onbemande openingsuren.