Meer koopkracht door lokaal sectoraal akkoord

Met het oog op een nieuwe legislatuur en een hernieuwde samenwerking tussen de stad en de vakbonden werd een nieuw lokaal sectoraal akkoord bereikt op 6 december 2019 tussen de stad Antwerpen en de vakbonden ACOD en ACV-OD. Deze week voelen onze medewerkers de positieve impact onder de vorm van meer koopkracht: het bedrag van de maaltijdcheques werd verhoogd tot 8 euro per cheque. De uitbetaling hiervan gebeurt in de loop van deze week.

In een lokaal sectoraal akkoord worden de loons- en arbeidsvoorwaarden van een lokaal bestuur vastgelegd. Daarnaast bevat het ook wederzijdse verwachtingen en de wijze van samenwerking tussen de verschillende partijen. Het huidige lokaal sectoraal akkoord loopt eind 2019 af en werd volledig uitgevoerd. Het nieuwe akkoord bevat de uitgangspunten voor de periode 2020-2025.

De stad Antwerpen wil met het sluiten van dit nieuw akkoord opnieuw onder de aandacht brengen dat ze een goede, solide en sociale werkgever is.

Het akkoord bevat een kwalitatief en een kwantitatief luik. Bij het kwalitatief luik is het uitgangspunt dat elke medewerker zich dagelijks inzet om de doelstellingen van het bestuur te bereiken. Daarom zet de stad hoog in op een correcte en objectieve werving, een goede ondersteuning van haar medewerkers en de mogelijkheden voor alle medewerkers om hun loopbaan in handen te nemen. Werkzekerheid, werkbaar werk, flexibiliteit en digitalisering zijn hierbij kernbegrippen.

Het kwantitatief luik bevat een aantal koopkracht-verhogende maatregelen voor de werknemers zoals de verhoging van de maaltijdcheques naar 8 euro, de verhoging van de fietsvergoeding tot het wettelijke maximum, de verhoging van de tussenkomst voor openbaar vervoer, de uitbreiding van de hospitalisatieverzekering met een basis tandzorgverzekering, het wegwerken van verschillen tussen arbeiders en bedienden en het verder zetten van de investeringen in het kader van digitale ondersteuning van de medewerkers.

“Onze medewerkers zijn het gezicht en de drijfveer achter onze prachtige stad. Ze zetten zich dagelijks in om onze inwoners correct, vriendelijk en efficiënt verder te helpen en laten onze stad nog meer stralen. We verwachten veel van hen en belonen ze dan ook met een aantal koopkracht-verhogende maatregelen: zo stijgt het bedrag van een maaltijdcheque naar 8 euro vanaf 2020, breiden we onze goede hospitalisatieverzekering nog verder uit met ook een basis tandzorgverzekering en trekken we de fietsvergoeding op naar het wettelijk voorziene maximumbedrag. Dat is, samen met de verhoging van de tussenkomst in openbaar vervoer vanaf 2022, tegelijk ook een extra stimulans om op een gezonde of duurzame manier naar het werk te komen.”