Stad Antwerpen wil evolueren naar volledig inclusieve kinderopvang


In de stad Antwerpen bestaan er heel wat kinderopvangvormen die gericht zijn op een specifiek doelpubliek, naast de reguliere kinderopvang die voornamelijk gefocust is op werkende ouders die op regelmatige tijdstippen van de opvang gebruikmaken. De stad Antwerpen wil evolueren naar een volledig inclusief kinderopvanglandschap. Daarbij zitten de niche-opvangvormen niet meer geconcentreerd bij enkele aanbieders, maar staan alle kinderopvanginitiatieven open voor ieder kind.

Het overgrote deel aan kinderopvanginitiatieven binnen stad Antwerpen biedt reguliere opvang aan en is dus gericht op werkende ouders. Daarnaast zijn er kinderopvanginitiatieven die focussen op occasionele opvang, op kwetsbare gezinnen, op brede openingsuren buiten de reguliere werkuren, op flexibele opvang voor ouders van wie het opvangplan wekelijks kan wijzigen, of op opvang voor kinderen met een specifieke zorgnood.

De stad wil binnen de Antwerpse kinderopvangsector een transitie in gang zetten naar een landschap met volledig inclusieve kinderopvanginitiatieven, waar zowel kinderen met een reguliere opvangvraag als kinderen met een specifieke opvangvraag terecht kunnen. Zo zullen specifieke vormen van kinderopvang niet meer geconcentreerd zitten bij enkele aanbieders. Het concept volledig inclusieve kinderopvang gaat dus verder dan opvang voor kinderen met een zorgbehoefte.

“Het einddoel van deze transitie binnen de kinderopvang naar een volledig inclusieve kinderopvang is om ervoor te zorgen dat ieder kind, ongeacht zijn of haar opvangnood, in een kinderopvanginitiatief naar keuze in onze stad terechtkan”, verduidelijkt schepen voor kinderopvang Nabilla Ait Daoud. “Het wegwerken van tussenschotten tussen de verschillende opvangnoden en opvanginitiatieven is een werk van lange adem, maar brengt heel wat voordelen met zich mee. Een gezonde mix van ouders en kinderen vergemakkelijkt immers de integratie en bevordert het leren van de Nederlandse taal. De kinderen kunnen bovendien terugvallen op een stabielere omgeving waarin vaker dezelfde kinderen aanwezig zijn. Maar ook voor de kinderopvanginitiatieven is een goede mix belangrijk. Denk maar aan stabielere inkomsten, een minder zware workload, hogere bezettingscijfers, …”

Geleidelijke overgang in samenspraak met kinderopvanginitiatieven

De transitie naar een volledig inclusieve kinderopvang zal geleidelijk aan verlopen. De stad werkt hiervoor samen met alle opvanginitiatieven op haar grondgebied en zal het met hen wederzijdse engagement vastleggen in een charter.

In een eerste fase bouwen de OKiDO’s, die nu enkel occasionele opvang bieden, de occasionele plaatsen af en vullen ze deze aan met reguliere plaatsen. Voor 2021 streeft de stad naar 80% occasionele plaatsen en 20% reguliere plaatsen bij de OKiDO’s. Vervolgens worden de bestaande occasionele plaatsen verder uitgebreid met reguliere plaatsen tot er een goede mix ontstaat.

In een tweede fase worden er occasionele plaatsen gecreëerd bij de huidige reguliere kinderopvanginitiatieven. Kinderdagverblijven kunnen voor het invullen van occasionele plaatsen of het werken met doelgroepmedewerkers een stedelijke tegemoetkoming krijgen.