Stad antwerpen start met identiteitskaarten met vingerafdrukken

Vanaf 14 september neemt de stad Antwerpen de vingerafdrukken van iedereen die een nieuwe elektronische identiteitskaart (eID) aanvraagt. De stad stelt zich zo in regel met de Europese Verordening die de integratie van vingerafdrukken oplegt. Ze stapt als een van de eerste grote steden in Vlaanderen mee in het Europese traject om van de elektronische identiteitskaart een veiliger en meer universeel identiteitsdocument te maken dat aan alle strenge internationale regels voldoet. 

In het kader van het tegengaan van identiteitsfraude legt Europa de integratie van vingerafdrukken op aan zijn lidstaten. De eID-kaart wordt immers meer en meer als reisdocument gebruikt. Samen met de nieuwe lay-out voldoen de Belgische elektronische identiteitskaarten aan alle strenge internationale regels. Op die manier zijn de kaarten een veiliger en meer universeel document om bijvoorbeeld te reizen en vergemakkelijken ze identiteitscontroles.  

Vingerafdrukken op identiteitskaarten zijn belangrijk in de strijd tegen identiteitsfraude. “Het systeem van de vingerafdruk om identiteitsfraude tegen te gaan is niet nieuw. Een vingerafdruk wordt ook bij de reispas gebruikt. Belangrijk om te weten is dat de vingerafdruk enkel aanwezig is op de kaart zelf, en niet centraal opgeslagen wordt”, verduidelijkt schepen voor loketten Nabilla Ait Daoud. 

De vingerafdrukken staan enkel vermeld op de contactloze chip en worden niet in een centrale databank opgenomen. Enkel bevoegde instanties kunnen de chip uitlezen en de vingerafdrukken zien. De nieuwe identiteitskaart krijgt ook een andere lay-out. Ze heeft niet alleen een andere kleur, de foto staat links in plaats van rechts en in geperforeerde vorm ook op de achterzijde. Ook de chip staat op de achterkant van de kaart waardoor de kaart op een andere manier in de kaartlezer moet gestoken worden. 

De procedure voor het aanvragen van deze nieuwe eID zal anders verlopen dan voor de oude eID. Inwoners worden zowel bij de aanvraag als bij het afhalen van de eID aan het loket verwacht. Bij de aanvraag worden de vingerafdrukken van de aanvrager genomen. Ook bij het afhalen zal door middel van de vingerafdruk een controle gebeuren. De doorlooptijd wijzigt niet. Huidige identiteitskaarten blijven geldig tot de einddatum die op de kaart vermeld staat.